Стручни органи, ПК и тимови

ПОСЛОВНИК О РАДУ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА – можете преузети ОВДЕ.

НАДЛЕЖНОСТ СТРУЧНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ, ТИМОВА И ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА – можете преуети ОВДЕ.

OДЛУКА О ФОРМИРАЊУ СТРУЧНИХ ОРГАНА И ТИМОВА У ШКОЛСКОЈ 2017/2018.ГОДИНИ

ПЛАН И ПРОГРАМ СТРУЧНИХ ОРГАНА, ТИМОВА И ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА У ШКОЛСКОЈ 2017/2018.ГОДИНИ

ПЛАН И ПРОГРАМ СТРУЧНИХ ОРГАНА, ТИМОВА И ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА У ШКОЛСКОЈ 2016/2017.ГОДИНИ – можете преузети ОВДЕ.

САСТАВ СТРУЧНИХ ОРГАНА, ТИМОВА И ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА У ШКОЛСКОЈ 2016/2017.ГОДИНИ – можете преузети ОВДЕ.

Водич за основце

Занимања има много и сигурно је да су нека од њих баш за тебе. Одабери право занимање!