Општи акти школе

Статут ОШ“Цветин Бркић“, Глушци, дел.број 753 од 14.9.2017.године

Развојни план ОШ“Цветин Бркић“, Глушци, дел.број 101 од 25.1.2015.године

Анекс 1. Развојног плана ОШ“Цветин Бркић“, Глушци, дел.број 174 од 12.4.2017.године

Школски програм ОШ „Цветин Бркић“, Глушци, дел.број 535 од 28.6.2017.године

Анекс 1. Школског програма ОШ „Цветин Бркић“, Глушци, дел.број 596 од 23.8.2017.године

Анекс 2. Школског програма ОШ „Цветин Бркић“, Глушци, дел.број 750 од 14.9.2017.године

Годишњи план рада за школску 2017/2018.годину

Анекс 1.Годишњег плана рада школе за школску 2017/2018.годину

Правилник о кућном реду у ОШ „Цветин Бркић“, Глушци, дел.број 752 од 14.9.2017.године

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања можете преузети ОВДЕ.

Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика можете преузети ОВДЕ.

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених у школи можете преузети ОВДЕ

Правилник о васпитно дисциплинској и материјалној одговорности ученика можете преузети ОВДЕ

Извештај о самовредновању

План коришћења простора и опреме према распореду часова и ваннаставних активности за школску 2017/2018.годину

Архива-Правила понашања у установи можете преузети ОВДЕ

Водич за основце

Занимања има много и сигурно је да су нека од њих баш за тебе. Одабери право занимање!