Општи акти школе

Статут бр.95 од 27.2.2018.године

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених бр.137 од 23.3.2018.године

Правилник о васпитно-дисциплинској и материјалној одговорности ученика бр. 936 од 07.11.2018.године

Правила понашања, Глушци, дел. број 138 од 23.3.2018.године

Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за време боравка у школи и свих активности које организује школа, број 135 од 23.3.2018.године

Правилник о испитима, дел. број 143 од 23.3.2018.године

Развојни план ОШ“Цветин Бркић“, Глушци, дел.број 101 од 25.1.2015.године

Анекс 1. Развојног плана ОШ“Цветин Бркић“, Глушци, дел.број 174 од 12.4.2017.године

Школски програм ОШ „Цветин Бркић“, Глушци, дел.број 535 од 28.6.2017.године

Анекс 1. Школског програма ОШ „Цветин Бркић“, Глушци, дел.број 596 од 23.8.2017.године

Анекс 2. Школског програма ОШ „Цветин Бркић“, Глушци, дел.број 750 од 14.9.2017.године

Годишњи план рада за школску 2017/2018.годину

Анекс 1.Годишњег плана рада школе за школску 2017/2018.годину

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања можете преузети ОВДЕ.

Извештај о самовредновању

План коришћења простора и опреме према распореду часова и ваннаставних активности за школску 2017/2018.годину

Портфолио наставника

Водич за основце

Занимања има много и сигурно је да су нека од њих баш за тебе. Одабери право занимање!