Информације

Распоред писмених задатака и писмених провера дужих од 15 минута за друго полугодиште школске 2018/2019.године

Разни распореди за школску  2018/2019.годину

Распоред писмених задатака и писмених провера дужих од 15 минута за прво полугодиште школске 2018/2019.године

Oдлука о уџбеницима који ће се користити у првом и петом разреду у школској 2018/2019.години

Уџбеници који се користе у другом, трећем, четвртом, шестом, седмом и осмом разреду у школској 2018/2019.години

Оцењивање, презентација

Распоред писмених задатака и писмених провра дужих од 15 минута за друго полугодиште школске 2017/2018.године

Kaзнена и материјална одговорност родитеља према новом Закону о основама система образовања и васпитања

Превенција насиља, посебни ризици и мере заштите

Обавештење о учешћу родитеља ученика за обезбеђивање средстава за виши квалитет образовања за школску 2017/2018.годину

Обавештење у вези осигурања ученика за школску 2017/2018.годину

Распоред часова за школску 2017/2018.годину

Распоред звоњења за школску 2017/2018.годину

Распоред писмених задатака и писмених провера дужих од 15минута за прво полугодиште школске 2017/2018.године

Распоред-отворени дани школе, отворена врата за школску 2017/2018.годину

Распоред дежурства наставника и ученика за школску 2017/2018.годину

Радно време библиотеке за школску 2017/2018.годину

План коришћења простора и опреме  према распореду часова и ваннаставних активности за школску 2017/2018.годину

Поштовани родитељи ђака првака,
Свечани пријем за ђаке прваке за шк. 2017/2018. године одржаће се 31.08.2017. године у Дому културе Културно-образовног центра Богатић са почетком у 11.00. часова. Молимо Вас да свечаном пријему присуствујете заједно са Вашим дететом.

Обавештавају се ученици од 5. до 8.разреда да се допунска настава из енглеског језика у марту 2017.године одржава петком 7.час.

Распоред писмених задатака и писмених провера дужих од 15 минута за друго полугодиште школске 2016/2017.године

Уџбеници који се користе у школи од школске 2016/2017.године до  школске 2018/2019.године

Распоред звоњења, распоред часова и отворени дани за школу у Глушцима можете преузети ОВДЕ.

Распоред звоњења, распоред часова и отворени дани за школу у Метковићу можете преузети ОВДЕ.

Распоред звоњења, распоред часова и отворени дани за школу у Узвећу можете преузети ОВДЕ.

ОБАВЕШТЕЊЕ У ВЕЗИ ИЗБОРА УЏБЕНИКА ЗА ШКОЛСКУ 2016-2017.Г.

Распоред писмених провера дужих од 15 минута можете преузети (друго полугодиште) ОВДЕ.

Рапоред припремне наставе можете преузети ОВДЕ.

Отворена врата (распоред). Можете преузети ОВДЕ.

Информације о слободним активностима, додатној и допунској настави можете преузети ОВДЕ.

Распоред писмених провера можете преузети ОВДЕ.

Распоред звоњења за школу у Глушцима можете преузети ОВДЕ.

Распоред звоњења за школу у М.Метковићу можете преузети ОВДЕ.

Распоред звоњења за школу у Узвећу можете преузети ОВДЕ.

Водич за основце

Занимања има много и сигурно је да су нека од њих баш за тебе. Одабери право занимање!