Упис првака

 

 УПИС ПРВАКА

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

ПОШТОВАНИ РОДИТЕЉИ БУДУЋИХ ПРВАКА!

Обавештавамо Вас да ће се упис деце у први разред основне школе, за школску 2018/2019. годину обавити у времену од 01. априла до 31.маја 2018.године.

Чланом 18. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017) прописано је да се у први разред уписује свако дете које до почетка школске године има најмање шест и по, а највише седам и по година.

Имајући у виду наведено ради се о деци која су рођена у периоду од 01.3.2011. године  до 29.02.2012. године.

За превремени упис у школу могу се пријавити и деца рођена од 01.03. до 01.09.2012.год. Провера спремности за полазак у школу ове деце вршиће се у јуну 2018. године.

Школа је дужна да упише дете које има пребивалиште на подручју школе.

Школа може да упише и дете са подручја друге школе, на захтев родитеља, а у складу са просторним могућностима школе. Родитељ може да изабере основну школу у коју ће да упише дете, о чему подноси захтев изабраној школи (секретару школе) .

Приликом уписа  детета заказује се тестирање код школског педагога.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

 1. Извод из матичне књиге рођених (оверен препис или фотокопија) који може бити старија од 6 месеци;
 2. Потврда о здравственом стању детета;
 3. Доказ о територијалној припадности школи (фотокопија пријаве стана или фотокопија личне карте);
 4. Уверење   о похађању предшколског програма – издаје предшколска установа коју је дете похађало (за децу која су похађала  предшколски програм у ПУ „Слава Ковић“, Богатић доставља ПУ „Слава Ковић“, Богатић).

НАПОМЕНА: Родитељ/законски заступник  ће добити захтев за упис у коме ће се изјаснити да ли је сагласан/а да за потребе уписа Школа може прибавити извод из матичне књиге рођених и доказ о пребивалишту детета или ће извод из матичне књиге рођених и доказ о пребивалишту детета лично доставити уз осталу документацију потребну за упис.

Упис ће се обављати у канцеларији секретара школе, сваког радног дана од 8 – 14 часова. 

Сања Гајић, секретар школе

Шта дете треба да зна пред полазак у први разред?!

 

 

 • Чему служи тестирање?

Тестирањем се утврђује степен спремности детета за школу. Циљ испитивања је боље упознавање са дететом како би се утврдио најбољи начин за рад и постизање оптимално могућих резултата. На основу теста се добија и општа слика генерације и ниво психо-физичког развоја све деце. Резултати теста, између осталог, представљају важан податак који утиче на формирање и уједначавање одељења првог разреда.

 

 • Како припремити дете за тестирање?

Није потребна никаква посебна припрема детета за тестирање. Важно је да дете тог дана буде без здравствених тегоба, опуштено и одморно. Оно што се од Вас као родитеља/старатеља очекује, везано за тестирање и за школу уопште, јесте да са дететом разговарате, да му објасните где и због чега иде, да га не плашите школом, да негујете позитиван став о поласку у школу, учењу и стицању нових знања , вештина и пријатељстава, да будете подршка осећају поноса, важности и сигурности детета. Покажите поверење да ће све бити у реду, да није ништа страшно ни ако не зна одговор на неко питање, да је у питању разговор и да ће се и оно на том разговору најбоље осећати ако буде опуштено, одговарало без страха, онако како мисли да треба.

 • Ко врши тестирање детета ?

Тестирање будућих правака врши педагог тестом за испитивање првака којим се утврђује интелектуална, социјална и емотивна зрелост детета за полазак у школу.

 

 • Како се спроводи тестирање детета?

Процес тестирања се реализује у три корака:

 • Упознавање педагога са дететом и родитељем/старатељем.
 • Спровођење самог тестирања. Време трајања тестирања је индивидуално, у просеку око 30 минута. Док траје тестирање, родитељ/старатељ чека дете изван просторије у којој се спроводи тестирање.
 • Повратна информација родитељу/старатељу након обављеног теста. Даје се глобални осврт на постигнуте резултате, понашање детета у тест ситуацији, као и препорука за даљи рад са дететом, према потреби.

 

 • Треба ли учити дете да чита, пише и рачуна пре школе?

Пре поласка у школу није неопходно да дете уме да чита и пише, нити ће га то испитивати на тестирању за упис у први разред. Ако дете показује интересовање за ове активности, треба га подржати. Недостатак интересовања најчешће указује да дете још увек није спремно за ове активности па би свако форсирање могло да резултира отпором код детета, фиксирањем неправилног начина писања слова и бројева, почетног читања, држања оловке и сл. Међутим, већина деце у вртићу, ипак, научи да препознаје слова (што је важно за учење читања) и има извежбану графо-моторику (основа за писање).

*  *  * * * * * * * *

Током предстојећих месеци, тј. све до септембра, наставите да припремите дете за полазак у први разред. Како?

 • Понудите реалну слику школе, али почните од позитивних страна (на пример, да ће тамо стећи нове пријатеље, да ће научити много занимљивих нових ствари, да ће имати учитељицу или учитеља која/и ће бринути о њима, да ће са својим одељењем ићи на излете… Немојте претити и плашити, посредно или директно, као што је: „Видећеш ти када пођеш у школу… Са школом више нећеш имати времена за игру… Школа је озбиљна ствар, а играчке су за мале бебе…“.
 • Немојте инсистирати на томе да ће много учити, морати да буде послушно, уредно, да ће бити кажњено ако не буде мирно седело. Немојте да користите школу као претњу, јер тиме ризикујете да се у детету створи отпор на самом почетку.
 • Немојте дете учити да чита и пише ако оно то не жели и не показује интересовање. Наиме, може се догодити да га томе учите на другачији начин него што ће то чинити његов(а) будући/а учитељ(ица), тј. да ће морати прво да се одвикава од вашег начина да би прихватило његов/њен. Ви, са своје стране, негујте љубав према књизи, много разговарајте, читајте детету, одговорите на његову радозналост. На овај начин већ га припремате за школу.

Уосталом, показатељи да ли је дете физички, психички или емотивно зрело за полазак у школу и нису да ли оно уме да чита или пише, већ: да ли пре школе зна правилно да користи све гласове; млечни зуби су замењени или је замена у току; има развијену фину моротику (уме да користи маказе или да се игра са дугмићима, кликерима…); црта фигуру човека са свим елементима тј. главом, телом, рукама, ногама и детаљима (очи, нос, уста, уши, коса); успева да држи пажњу 20 минута на истој активности; уме да поднесе пораз (на пример, не плаче када изгуби у игри „Човече не љути се“); може да буде одвојено од вас више сати или дана…

Упис у школу, као и школовање јесу стрес и за дете и за родитеље/старатеље, али можда га Ви, драги родитељи/старатељи, својим понашањем можете умањити.

Водич за основце

Занимања има много и сигурно је да су нека од њих баш за тебе. Одабери право занимање!