Корисни линкови

Mинистарство просвете

Завод за унапређивање образовања и васпитања

Школска управа у Ваљеву

Општина Богатић

Водич за основце

Мала матура

Савез учитеља Србије

1. Zaštita od nasilja i diskriminacije

– Video obuka o primeni Pravilnika o protokolu postupanja u ustanovi u odgovoru na nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje – Video obuka o protokolu postupanja u ustanovi u odgovoru na nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje – YouTube

– „Vodič za primenu revidiranih indikatora za preliminarnu identifikaciju učenika koji su potencijalne žrtve trgovine ljudima“ Publikacije – Stranica 2 od 5 – Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (mpn.gov.rs)

– Lista indikatora za preliminarnu identifikaciju učenika koji su potencijalne žrtve trgovine ljudima – Finalna-verzija-liste-indikatora-za-preliminarnu-identifikaciju-trgovine-ljudima-jun-2022..pdf (mpn.gov.rs)

– Priručnik „Psihološke krizne intervencije u obrazovno-vaspitnim ustanovama“ – Publikacije – Stranica 3 od 5 – Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (mpn.gov.rs)

– Nacionalna platforma „Čuvam te“ – Onlajn obuke za zaposlene (cuvamte.gov.rs)

1. Obrazovanje za demokratsku kulturu

– Preporuke Međunarodne alijanse za sećanje na holokaust IHRA https://mpn.gov.rs/kategorija/publikacije/

– Materijali na engleskom jeziku u vezi sa temom obrazovanja o holokaustu https://www.yadvashem.org/; materijal preveden u vezi sa holokaustom na srpskom jeziku https://www.yadvashem.org/education/other-languages/serbian.html

– Materijali za nastavnike za primenu međupredmetne kompetencije Odgovoran odnos prema zdravlju https://zuov.gov.rs/zdravlje/

Život u demokratskoj porodici – priručnik za roditelje adolescenata uzrasta 15 do 19 godina. https://prosveta.gov.rs/kategorija/publikacije/

Odrastanje u demokratskoj porodici – priručnik za roditelje sa odeljcima o uzrastu 6 – 10 i 11 – 14 godina. https://mpn.gov.rs/kategorija/publikacije/

Kako do demokratske kulture u školama https://mpn.gov.rs/kategorija/publikacije/

– Obrazovanje za digitalno građanstvo – priručnik https://mpn.gov.rs/kategorija/publikacije/

– Podučavanje kompetencija za demokratsku kulturu kroz onlajn nastavu, https://mpn.gov.rs/kategorija/publikacije/

– Priručnik „Smernice za integraciju referentnog okvira kompetencija za demokratsku kulturu“ https://mpn.gov.rs/kategorija/publikacije/

3. Prevencija osipanja učenika iz obrazovanja

– Priručnik za škole, Sprečavanje osipanja učenika iz obrazovnog sistema, https://mpn.gov.rs/kategorija/publikacije/

– Priručnik za škole sa primerima iz prakse, „Kako podržati učenike iz osetljivih grupa u periodu tranzicije ka srednjoj školi?“ https://prosveta.gov.rs/wp-content/uploads/2021/07/Publikacija-Kako-podrzati-ucenike-iz-osetljivih-grupa-fin.pdf

4. Podrška uključivanju dece/učenika izbeglica i migranata/tražilaca azila u redovan sistem obrazovanja i vaspitanja u Republici Srbiji

Stručno uputstvo za uključivanje učenika izbeglica/tražilaca azila u sistem obrazovanja i vaspitanja, https://prosveta.gov.rs/wp-content/uploads/2022/02/B-4-4-STRUCNO-UPUTSTVO-migranti.pdf

– Srpski kao strani jezik, Priručnik za nastavnike https://zuov.gov.rs/wp-content/uploads/2021/11/srpski-kao-strani.pdf

– Digitalni onlajn alati kao podrška učenicima za dodatno učenje srpskog jezika. https://www.unicef.org/serbia/en/open-digital-educational-tools-interactive-online-teaching-and-learning

– Brošura sa primerima nastavnih aktivnosti, https://remis.rs/wp-content/uploads/2021/09/IOM-1-brosura-160x230mm5mm-ENG-PREVIEW.pdf

– Brošura sa primerima vannastavnih aktivnosti, https://remis.rs/wp-content/uploads/2021/09/IOM-2-brosura-160x230mm5mm-SRP-PREVIEW.pdf

– Brošura sa učeničkim radovima dece migranata, https://remis.rs/wp-content/uploads/2021/09/IOM-3-brosura-160x230mm5mm-SRP-PREVIEW.pdf

– Englesko ukrajinski prevod lifleta o obrazovnom sistemu Republike Srbije https://prosveta.gov.rs/wp-content/uploads/2022/04/B-4-6-Lieflet-Sistem-obrazovanja-u-Rep.Srbiji.pdf

– Informacija na engleskom jeziku o obrazovnom sistemu Ukrajine i materijali kao podrška nastavnicima, https://webmail.mpn.gov.rs/service/home/~/?auth=co&loc=en_US&id=24301&part=2

– Od srpskog kao stranog jezika do srpskog kao jezika okruženja i obrazovanja: Okvir programa jezičke podrške, file:///C:/Users/User/Downloads/B-4-2-Jezicka-obrazovna-podrska.pdf

– Priručnik za škole u realizaciji stručnog uputstva za uključivanje učenika izbeglica/tražilaca azila u sistem obrazovanja i vaspitanja, file:///C:/Users/User/Downloads/Prirucnik-za-skole-u-realizaciji-Strucnog-uputstva.pdf

– Prevodi obrazovnog materijala na arapski, farsi, francuski i ukrajinski jezik za rad sa učenicima migrantima/tražiocima azila https://remis.rs/%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%83%d1%80%d1%81%d0%b8/