Стручни органи, ПК и тимови

ОДЛУКА О ФОРМИРАЊУ СТРУЧНИХ ОРГАНА, СТРУЧНИХ ТИМОВА И ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021.ГОДИНУ

ПОСЛОВНИК О РАДУ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА – можете преузети ОВДЕ.

НАДЛЕЖНОСТ СТРУЧНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ, ТИМОВА И ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА – можете преуети ОВДЕ.

САСТАВ СТРУЧНИХ ОРГАНА, СТРУЧНИХ ТИМОВА И ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ

ПЛАН И ПРОГРАМ СТРУЧНИХ ОРГАНА, СТРУЧНИХ ТИМОВА И ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ

OДЛУКА О ФОРМИРАЊУ СТРУЧНИХ ОРГАНА И ТИМОВА У ШКОЛСКОЈ 2017/2018.ГОДИНИ

ПЛАН И ПРОГРАМ СТРУЧНИХ ОРГАНА, ТИМОВА И ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА У ШКОЛСКОЈ 2017/2018.ГОДИНИ

ПЛАН И ПРОГРАМ СТРУЧНИХ ОРГАНА, ТИМОВА И ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА У ШКОЛСКОЈ 2016/2017.ГОДИНИ – можете преузети ОВДЕ.

САСТАВ СТРУЧНИХ ОРГАНА, ТИМОВА И ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА У ШКОЛСКОЈ 2016/2017.ГОДИНИ – можете преузети ОВДЕ.