Огласна табла

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ЗАХТЕВУ ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА КОЈИ ЈЕ ПОДНЕЛА МИЛИЦА ЂЕРИЋ

ЗАВРШНИ РАЧУН ЗА 2021.ГОДИНУ -СКЕНИРАНИ ОРИГИНАЛНИ ДОКУМЕНТ (у њему је садржана информација о износу укупних расхода школе на име материјалних трошкова и трошкова горива и енергије током 2021.године )

Информација – укупни расходи школе на име материјалних трошкова и трошкова горива и енергије током 2021.године

Трошкови електричне енергије – 216.252,71

Трошкови одржавања хигијене – 84.056,92

Трошкови одношења смећа – 95.182,64

Трошкови одржавања зграде, опреме – 573.689,60

Трошкови осигурања – 242.480,34

Трошкови канцеларијског материјала – 80.618

Трошкови провизије – 65.000

Трошкови награђивања ученика – 3.058,89

Материјални трошкови (укупно) – 1.360.339,10

Трошкови горива – 13.122,41

Трошкови енергије – 216.252,71

——————————————————————————————————————————————————–

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ЗАХТЕВУ ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА КОЈИ ЈЕ ПОДНЕО ФЕНК ТЕОДОР

Како је уручење Обавештења и поступање  по захтеву за остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја  који је упутио Теодор Фенк отежано (препоручена пошиљка са повратницом бр. РЕ064776415РС предата 31.5.2023.године Јавном предузећу „Пошта Србије“ а повратница није враћена – статус пошиљке (пријем 31.5.2023.године, отпрема 2.6.2023. године, извештена 2.6.2023.године, задужена за испоруку 3.6.2023.године), Школа тражене информације јавно објављује и чини их доступним јавности.

ПРЕДМЕТ:Обавештење и поступање  по захтеву за остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја  који је упутио Теодор Фенк

На основу члана 16. став 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. гласник РС“, бр. („Сл. гласник РС“, бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009, 36/2010 и 105/2021), поступајући по Вашем захтеву за остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја  а који је Школа примила 30.05.2023.године дана 31.5.2023.године, достављамо Вам тражене информације.

  1. Тражили сте да Вам доставимо информације са бројевима свих уговора, датумом закључења и називе туристичких агенција и то за сваку годину почев од 2013.до 2020.године.

С тим у вези достављамо Вам табеларно приказане податке са информацијама којима располажемо.

ГодинаБрој уговораДатум закључењаНазив туристичке агенције
2013.    28117.5.2013.ТА „М Турс“, Лозница
28217.5.2013.ТА „М Турс“, Лозница
28317.5.2013.ТА „М Турс“, Лозница
28417.5.2013.ТА „М Турс“, Лозница
28517.5.2013.ТА „М Турс“, Лозница
28617.5.2013.ТА „М Турс“, Лозница
10381.11.2013.ТА „М Турс“, Лозница
10391.11.2013.TA “Дуга Травел“
10401.11.2013.ТА „М Турс“, Лозница
2014.    9194.11.2014.ТА„Еуропа травел“, Ваљево
9205.11.2014.ТА „Интертурс“, Шабац
9327.11.2014.ТА „М Турс“, Лозница
9337.11.2014.ТА“Сун турс“, Шабац
9347.11.2014.„Дуга травел“, Шабац
2015.    86819.11.2015.ТА“Сун турс“, Шабац  
9079.12.2015.ТА“ Сава М.Турист“, Ср.Митровица
9089.12.2015.ТА“ Сава М.Турист“, Ср. Митровица
2016.    1798.3.2016.ТА „Интертурс“, Шабац „
11267.12.2016.ТА“Сун турс“, Шабац
12287.12.2016.ТА“Сун турс“, Шабац
12297.12.2016.ТА“Сун турс“, Шабац
12307.12.2016.ТА“Сун турс“, Шабац
12317.12.2016.ТА“Сун турс“, Шабац
2017.      9804.12.2017.ТА „Екселет травел“,доо Шабац
9814.12.2017.ТА „Екселет травел“,доо Шабац
9824.12.2017.ТА „Екселет травел“,доо Шабац
9834.12.2017.ТА“Венера“, Шабац
9844.12.2017.ТА“Венера“, Шабац
9854.12.2017.TA” Сава М Турист“
2018.      98327.11.2918.ТА „Екселет травел“,доо Шабац
103121.12.2018.ТА „Екселет травел“,доо Шабац
103221.12.2018.ТА „Екселет травел“,доо Шабац
103321.12.2018.ТА „Екселет травел“,доо Шабац
1034.21.12.208.ТА „Екселет травел“,доо Шабац
2019.      11243.12.2019.ТА „Интертурс“, Шабац
11253.12.2019.ТА „Интертурс“, Шабац
11263.12.2019.ТА „Интертурс“, Шабац
11273.12.2019.ТА „Интертурс“, Шабац
11283.12.2019.ТА „Интертурс“, Шабац
2020.      6885.6.2020.ТА „Интертурс“, Шабац
6895.6.2020.ТА „Интертурс“, Шабац
6905.6.2020.ТА „Интертурс“, Шабац
6505.6.2020.ТА „Интертурс“, Шабац
  • Тражили сте да Вам доставимо бројеве свих уговора са датумом закључења закључених са трећим лицима о реновирању школске зграде  од 2003.године до 2020.године. У наставку је табела која садржи наведене податке а које ми поседујемо.
ГОДИНАБрој уговораДатумТрећа лица
2003.Није било закључених уговора.
2004.Није било закључених уговора.
2005.14813.7.2005.МФР „Јовић“ , Салаш Ноћајски
2006.66013.7.2006.МФР „Јовић“ , Салаш Ноћајски
2007.7511.4.2007.ВП“Цоле“, Клење  
4863.8.2007.МФР „Јовић“ , Салаш Ноћајски
2008.                8411.11.2008.МФР „Јовић“, Салаш Ноћајски
312  9.6.2008.  „Водотерм ИНГ“, предузетник Радисав Обрадиновић, Шабац
313  9.6.2008.„Јупром“ доо, Шабац
2009.Није  било закључених уговора.
2010.Није  било закључених уговора.
2011.Није  било закључених уговора.
2012.136.1.2012.„D.D. Invest“ DOO, Noćaj
106214.12.2012„Ogled“ доо Богатић
2013.Није  било закључених уговора.
2014.Није  било закључених уговора.
2015.54926.8.2015.„Галерија подова“, Шабац
2016.71530.6.2016.Изградња електричних и телекомуникационих водова „Шипурске ливаде“ Шабац
2017.Није  било закључених уговора.
2018.43614.6.2018.  Изградња електричних и телекомуникационих водова „Шипурске ливаде“ Шабац
2019.1/2019 , 268  3.5.2019.„Маlcom inženjering“ доо, Ср. Митровица  
2/2019 , 31223.5.2019.Изградња електричних и телекомуникационих водова „Шипурске ливаде“ Шабац
3/2019 , 9943.10.2019. Изградња електричних и телекомуникационих водова „Шипурске ливаде“ Шабац
2020.Није  било закључених уговора.

3. У тачки 3.Захтева  подаци о укупним трошковима обезбеђења школске зграде од 2010.до 2016.године су:

ГодинаОсигурање имовине школске зграде и уређаја, стакла
2010.121.322,47
2011.117.810,96
2012.117.810,96
2013.117.810,96
2014.98768.69
2015.130925,93
2016.136654,24
УКУПНО841104,21

НАПОМЕНА: Школа нема друге видове обезбеђења осим осигурања. Немамо школског полицајца. Имамо видео-надзор који је реконструисан  и  саниран 2022.године.

4. Што се тиче Захтева под тачком 4.  у периоду од 2010. до 2016.године није било закупа пословног простора школе тако да није било ни уговора.

5. У вези са тражењем информације наведене под тачком 5.Захтева  где тражите да Вам доставимо податак о укупним новчаним износима који су наплаћени од ванредних ученика за сваку годину почев од 2008.до 2016.године обавештавамо да у том периоду нисмо имали ванредне ученике, односно није било новчаних износа који су наплаћени.

6. У тачки 6.Захтева тражите достављање података о укупним новчаним средствима која су уложена у куповину дезинфекционих средстава против КОВИДА 19 почев од почетка пандемије па до 26.4.2021 године подаци су следећи: у 2021.години износ је 65.000,00динара а у 2020.години износ од 85.000,00, односно за наведени период УКУПНО 230.000,00 динара.

Увид у информације можете добити у седишту ОШ „Цветин Бркић“, у Глушцима у канцеларији секретара школе радним данима до 20.6.2023.године у времену од 10.00 до 13.00 часова уз могућност добијања копија у складу са Законом.

Зоран Угљешић, директор