Како помоћи детету

Учење читања се вежба и то дуготрајно. Вештина читања се не стиче тако брзо и тако једноставно. То је врло сложен, мукотрпан и дуготрајан процес. Упорним вежбањем и стицањем навика за свакодневно читање могу се остварити значајни резултати.

Само гласним читањем вежба се правилан изговор гласова, речи и реченица, а тако деца могу да науче и изражајно читање.

При оваквим вежбама родитељи треба да буду стрпљиви!

Дете прво чита успорено, а темпо треба убрзавати све док се реченица не прочита темпом природног говора. Један од основних захтева при читању је да се дете труди да разуме оно што чита. Јер, читање само по себи, механичко читање, тј. читање ради читања – нема смисла. Ово је нарочито важно за касније успешно учење. Логичко читање је читање свесно и са разумевањем, разуме се значење сваке речи, сликовити изрази и пренесена значења речи. Читање с разумевањем је у ствари логичко читање, то је читање које има за циљ разумевање оног што се чита. Без тога читање је бесмислено.

Флексибилно читање, које је најпотребније савременом човеку је вештина брзог читања и разумевања прочитаног, а оно подразумева оспособљености да се читање лако може прилагодити врстама текстова, врстама стила, и различитим садржајима. Оно је једино могуће ако је успешно савладана техника гласног читања. Добар показатељ да ли је ученик савладао ову врсту читања је провера читања на текстовима из новина, часописа, енциклопедија, значи на текстовима који нису уџбеници.

Како помоћи деци?

Читање старијих у кући треба увек да буде присутно. Заједнички започети са читањем неке лепе књиге, коментарисати је, расправљати о њој…

Стално читање одраслих у кући утиче на стварање позитивних навика да и деца започну са свакодневним необавезним читањем. Читање деце у кући треба да буде редовна појава. Старија деца читају млађима, они вежбају технику читања, служе као узор али и мотивација млађима. Такав начин читања је потребно контролисати и усмеравати у правилном смеру, помагати деци у селекцији текстова који желе да читају.

Стихови, народне и уметничке песме, народне пословице, питалице, загонетке, изреке, осим што увежбавамо читање, богати се и речник деце. Најважнија је атмосфера у којој се дешава нека од изабраних активности.

Заједничко време које проведете са својом децом поред пажње и осећања сигурности које им тада пружате, Ви много чините и на њиховом правилном развоју стила и културе говора.

АДАПТАЦИЈА УЧЕНИКА НА ПРВИ РАЗРЕД (документ преузети ОВДЕ)

АДАПТАЦИЈА СА РАЗРЕДНЕ НА ПРЕДМЕТНУ НАСТАВУ

Професионална орјентација- средње школе у окружењу