Савет родитеља

САВЕТ РОДИТЕЉА ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022.год

Марија Росић
Драгана Мијатовић
Јелена Павловић
Ивана Дејанић
Ана Недељковић
Мирјана Жикић
Марина Стајић
Ненад Станић
Биљана Мијатовић
Александар Крстић
Јасмина Ћосић Ашковић
Наташа Перишић
Илија Исаиловић
Зорица Мишковић
Драгана Танасковић
Синиша Јездић

Синиша Угљешић

ОБАВЕШТЕЊЕ

СЕДНИЦА САВЕТА РОДИТЕЉА БИЋЕ ОДРЖАНА 3.6.2022.  ГОДИНЕ СА ПОЧЕТКОМ У 10.00  ЧАСОВА

ДНЕВНИ РЕД СЕДНИЦЕ САВЕТА РОДИТЕЉА:

  • Усвајање записника са претходне седнице
  •  Предлагање  представника родитеља, односно других законских заступника ученика у Школски одбор;
  • Разматрање извештаја о самовредновању;
  • Разматрање предлога Анекса Годишњег плана  рада школе за шк.2021/22. годину;
  • Разматрање предлога Анекса  Школског програма;
  • Разматрање  намене коришћења средстава од донација  и предлагање Школском одбору намене коришћења средстава прикупљених од родитеља, односно другог законског заступника;
  • Учествање у предлагању садржаја слободних наставних  активности;
  • Доношење Пословника о раду Савета родитеља;
  • Разно.