Како изабрати занимање

Професионална орјентација- средње школе у окружењу

Крај основног образовања и упис у средњу школу је важан корак у професионалном развоју ученика и од великог је значаја за одређивање будућег занимања.

Добар избор средње школе, односно будућег занимања значи успешно усклађивање интересовања и могућности које омогућава ученику да оствари сопствене потенцијале и задовољи своје потребе и жеље, чиме постаје мотивисанији и задовољнији. Избор занимања одређује оно чиме ће се човек бавити и што ће чинити важан садржај његовог будућег живота.

 

Шта је важно за избор средње школе, односно будућег занимања?

 • Упознати себе – своја професионална интересовања и жеље, способности, особине личности, потребе…

Интерсовања и жеље – Од тога зависи шта човек хоће да ради. То је основни фактор, али интересовање није и гаранција успеха на послу.

Способности су наше могућности да успешно обављамо неку активност и послове. Људи се разликују у ономе што их интересује, али и у ономе што могу и знају да раде и у чему су успешни. Неко се одлично сналази са бројевима, неко је вешт са речима, неко има смисла за технику… Способности се, до извесне границе, могу развијати. Различите способности значајне су за обављање различитих послова. Свако од нас има способности које одговарају већем броју занимања. Важно је да твој избор занимања буде у складу са твојим способностима.

 

Особине личности чине да се у сличним ситуацијама понашамо слично, односно доследно. Различите особине личности важне су за рад у различитим занимањима. Али, многе особине се током живота могу развијати под утицајем активности које обављамо и средине у којој се крећемо. За одабир будућег занимања, размисли добро о својим особинама (савесност, одговорност, тачност, прецизност, уредност, стрпљивост, упорност, реалност, радозналост, комуникативност, друштвеност, отвореност, срдачност, повученост, агресивност, издржљивост…); упореди своје виђење себе и како те виде други.

Мотивација за стицање знања – Заинтересованост за наставак школовања.

Вредности – Оно што желите да постигнете на послу и што вам је на послу важно.

Здравствено стање је, такође, веома важан фактор Постоје бројна занимања која не би могле да раде особе са равним табанима, слабим видом или слухом, кривом кичмом, слабим плућима, особе којима дрхте руке, који пате од вртоглавице, који су алергични на неке хемикалије…

                                                                                                                                                                                              За одабир будућег занимања веома је важан школски успех Школске оцене нису најважније у одабиру занимања, али могу бити важне када се уписујеш у средњу школу за коју влада велико интересовање. Тада предност имају они који имају боље оцене. Важно је да провериш колико имаш бодова на основу успеха из школе и да се потрудиш да што боље урадиш тестове на завршном испиту. Број бодова довољан да се упишеш у одређену школу зависи од тога колико бодова из школе имају ученици који се те године пријављују и колико су бодова остварили на завршном испиту. Пошто се тај број бодова не зна унапред, на сајту школе у делу Ученици-О завршном испиту-Листа бодова за упис у средње школе, можеш видети број остварених бодова последње уписаног кандидата на одређеном смеру за претходне три школске године. То не значи да тај број бодова важи и за упис за наредну школску годину, односно уколико остварите већи број бодова од онога у табели нисте засигурно и уписали одређени смер. Дакле, нису сигурна граница коју треба да пређете, али могу да представљају одређени оријентир, јер по искуству од ранијих година ретко се догађа да је разлика у бодовима драстична. Многи подаци доступни су и на сајту МПНТР-а и у Информатору Просветног прегледа.

 • Сазнати о занимањима

Занимања У образовном систему постоји велики број образовних профила, односно занимања. Неопходно је познавати занимања за која се опредељујемо. Можете се информисати на сајту школе у делу Ученици-О завршном испиту-Типови школа и у Водичу за избор занимања.

 

 • Сазнати о средњим школама

Како се можеш информисати?

 • Питај своје предметне наставнике, одељењске старешине, педагога;
 • Разговарај са родитељима;
 • На сајту школе у делу Ученици-О завршном испиту-Типови школа и Листа бодова за упис у средњу школу и Корисни линкови за упис;
 • Набави Конкурс за упис средње школе и Информатор Просветног прегледа;
 • Проучи Водич за избор занимања Националне службе за запошљавање;
 • Потражи брошуре средњих школа;
 • Путем презентација, односно представљања средњих школа;
 • Посети средње школе (већина организује Дан отворених врата за будуће ученике);
 • Потражи информације на интеренету.


 • Неопходно је познавати друштвене потребе

 

То значи распитати се: која су занимања тражена на бироу за запошљавање, а која нису; који је правац развоја привреде; у које се привредне гране улаже; која занимања пружају могућности запослења, а која имају завршене стручњаке на листама чекања у бироу.

 

Korisni linkovi-sajtovi za odabir budućeg zanimanja i upis srednje škole.