Стручни сарадници

 Стручни сарадници – списак запослених

СТРУЧНИ САРАДНИЦИ

Снежана Глоговац – дипломирани педагог

Јасминa Ђурковић – мастер педагог

БИБЛИОТЕКАРИ

Ивана Лукић – мастер професор језика и књижевности

Катарина Ћосић – мастер професор језика и књижевности