Завршни испит

Извештај о резултатима завршног испита на крају основног образовања и васпитања у школској 2021/2022.години

КАЛЕНДАР АКТИВНОСТИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА НА КРАЈУ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ И ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА И УПИСА УЧЕНИКА У СРЕДЊУ ШКОЛУ ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023. ГОДИНУ

Министарство просвете, науке и технолошког развоја доставило је школама преко надлежних школских управа Календар активности за спровођење завршног испита на крају основног образовања и васпитања за школску 2021/2022. годину и пријемног испита и уписа ученика у средњу школу за школску 2022/2023. годину, чију садржину преносимо у наставку текста.

КАЛЕНДАР АКТИВНОСТИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА НА КРАЈУ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ И ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА И УПИСА УЧЕНИКА У СРЕДЊУ ШКОЛУ ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023. ГОДИНУ датум/време 
Пробни завршни испит – математика и пробни завршни испит по програму ФООО петак 25.03.2022. године, 13-15ч 
Пробни завршни испит – српски/матерњи језик и комбиновани тест субота 26.03.2022. године,
9-11ч српски/матерњи језик;
11.30-13.30ч комбиновани тест 
Анализа пробног завршног испита понедељак- петак 28.03-01.04.2022. године 
Електронско пријављивање кандидата за пријемни испит на Порталу www.mojasrednjaskola.gov.rs   (МСШ), за ауторизоване кориснике, родитеље, односно друге законске заступнике ученика који су евидентирани у централној бази Министарства и добили су осмоцифрену шифру, и за неауторизоване кориснике, родитеље, односно друге законске заступнике ученика који нису евидентирани у централној бази Министарства понедељак- четвртак од 04.04.2022. године у 8ч до 07.04.2022. године у 24ч 
Пријављивање кандидата за пријемни испит непосредно у матичним основним школама и непосредно у средњим школама у којима је организовано полагање пријемних испита четвртак-петак 07. и 08.04.2022. године, 09-16ч 
Пријемни испити у уметничким школама ликовне области петак-субота-недеља 13, 14. и 15.05.2022. године, у два термина: од 9-12ч и 14-17ч 
Пријемни испит за ученике са посебним способностима за биологију и хемију (биологија/хемија) субота 14.05.2022. године,
10-12ч биологија;
14-16ч хемија 
Пријемни испит за ученике са посебним способностима за филолошке науке субота-недеља 14.05.2022. године – српски/матерњи језик, 10-12ч;
15.05.2022. године – страни језик, 10-12ч 
Пријемни испит за ученике са посебним способностима за сценске и аудио-визуелне уметности субота 14.05.2022. године, 14-16ч 
Пријемни испити у музичким школама петак-субота-недеља 20, 21. и 22.05.2022. године, од 10ч 
Пријемни испити у балетским школама петак-субота-недеља 20, 21. и 22.05.2022. године, од 10ч 
Пријемни испит за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику (математика) и пријемни испит за ученике са посебним способностима за физику (математика) субота 21.05.2022. године,
10-12ч математика 
Пријемни испит за ученике са посебним способностима за географију и историју субота 21.05.2022. године,
10-12ч географија;
14-16ч историја 
Пријемни испит за ученике са посебним способностима за физику (физика) субота 21.05.2022. године,
14-16ч физика 
Пријемни испити за одељења у школама у којима се део наставе остварује на страном језику субота и недеља 21.05.2022. године, писмени тест 13-15ч;
22.05.2022. године, усмени испит од 10ч 
Пријемни испит за ученике са посебним способностима за математику недеља 22.05.2022. године, 10-12 ч 
Пријављивање ученика и подношење спортске документације у Спортској гимназији субота и понедељак 21. и 23.05.2022. године, 8-16ч 
Прелиминарни резултати пријемног испита (детаљна обавештења у средњим школама које спроводе пријемни испит)   16-24.05.2022. године 
Подношење и решавање приговора ученика на прелиминарне резултате пријемног испита
(детаљна обавештења у средњим школама које спроводе пријемни испит) 
  16-24.05.2022. године 
Коначни резултати пријемних испита   17-25.05.2022. године 
Провера језичких компетенција за двојезичну наставу у основном образовању субота и недеља 18. и 19.06.2022. године од 10ч 
Провера склоности за упис ученика у 7. разред за програм основног образовања ученика обдарених за математику субота 25.06.2022. године од 10ч 
Пријемни испит за ИБО одељења у гимназијама субота 25.06.2022. године
10-11.30ч српски језик
12-13.30ч енглески језик 
Пријемни испит за ИБО одељења у гимназијама недеља 26.06.2022. године
10-11.30 ч математика 
Завршни испит – тест из српског/матерњег језика понедељак 27.06.2022. године, 09-11ч 
Завршни испит – тест из математике и тест за полазнике по програму ФООО уторак 28.06.2022. године, 09-11ч 
Завршни испит – комбиновани тест среда 29.06.2022. године, 09-11ч 
Супервизија спровођења завршног испита понедељак-петак 27.06.-01.07.2022. године 
Прелиминарни резултати завршног испита на нивоу школе и порталу МСШ петак 01.07.2022. године, до 9ч 
Пријем приговора ученика на прелиминарне резултате завршног испита (електронским путем и непосредно у основној школи) петак 01.07.2022. године, 9-16ч 
Достављање одговора првостепене комисије на приговоре ученика на прелиминарне резултате завршног испита (електронским путем и непосредно у основној школи) петак и субота 01.07.2022. године, после 16ч и
02.07.2022. године, до 9ч 
Пријем приговора ученика на прелиминарне резултате завршног испита електронским путем и непосредно у основној школи – за другостепену комисију субота 02.07.2022. године, 09-16ч 
Достављање одговора другостепене комисије на приговоре ученика на прелиминарне резултате завршног испита (електронским путем и непосредно у основној школи) субота 02.07.2022. године, после 18ч 
Објављивање коначних резултата завршног испита уторак 05.07.2022. године, до 08ч 
Упис у музичке и балетске школе уторак 05.07.2022. године, 08-16ч 
Попуњавање листе жеља електронским путем   од 05.07.2022. године у 08ч до
06.07.2022. године у 24ч 
Попуњавање и предаја листе жеља у основној школи и унос у базу података (непосредно у основној школи) среда и четвртак 06. и 07.07.2022. године, 08-15ч 
Провера тачности листе жеља од стране ученика у основним школама (електронским путем и непосредно у школи) субота 09.07.2022. године, од 08ч 
Пријем приговора ученика на изражене жеље и уношење исправки (непосредно у школи) субота 09.07.2022. године, 08-15ч 
Објављивање коначне листе жеља ученика, провера листе жеља на званичном сајту понедељак 11.07.2022. године, до 08ч 
Објављивање коначних резултата расподеле по школама и образовним профилима у основним и средњим школама среда 13.07.2022. године, до 08ч 
Објављивање преосталих слободних места за упис у другом кругу среда 13.07.2022. године 
Подношење пријаве за упис ученика у средње школе електронским путем (после првог и после другог уписног круга) четвртак-среда од 14.07.2022. године у 8ч до 20.07.2022. године у 24ч 
Подношење пријаве за упис ученика у средње школе за први уписни круг непосредно у школи, осим за упис у музичке и балетске школе четвртак и петак 14. и 15.07.2022. године, 8-15ч 
Попуњавање и предаја листе жеља за други уписни круг (електронским путем/непосредно у школи) четвртак 14.07.2022. године, 08-15ч 
Објављивање коначног распореда ученика по школама у другом уписном кругу петак 15.07.2022. године, до 24ч 
Објављивање преосталих слободних места после другог уписног круга субота 16.07.2022. године, до 08ч 
Подношење пријаве за упис ученика у средње школе за други уписни круг непосредно у школи, осим за упис у музичке и балетске школе субота 16.07.2022. године, 08-15ч 
Завршни испит – тест из српског/матерњег језика (августовски рок) среда 17.08.2022. године, 09-11ч 
Завршни испит – тест из математике четвртак 18.08.2022. године, 09-11ч 
Завршни испит – комбиновани тест петак 19.08.2022. године, 09-11ч 
Супервизија спровођења завршног испита среда-недеља 17-21.08.2022. године 
Прелиминарни резултати завршног испита на нивоу школе понедељак 22.08.2022. године, до 08ч 
Пријем и решавање приговора ученика на резултате завршног испита и предаја молби за упис (у окружним уписним комисијама) понедељак 22.08.2022. године, 12-16ч 
Објављивање коначних резултата завршног испита понедељак 22.08.2022. године, до 20ч 
Преузимање одлука о упису после обављеног завршног испита (у окружним комисијама) уторак и среда 23. и 24.08.2022. године, 08-16ч 
Унос одлука о упису четвртак и петак 25. и 26.08.2022. године 
Упис ученика у средње школе – трећи уписни круг, непосредно у школи, осим за упис у музичке и балетске школе петак и субота 26. и 27.08.2022. године 
Пријављивање и распоређивање, у школским управама, ванредних ученика старијих од 17 година за упис у средњу школу уторак-петак 23-26.08.20
СМЕРНИЦЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ ПРОБНОГ ЗАВРШНОГ ИСПИТА
Правилник о календару образовно-васпитног рада основне школе за школску 2021/2022. годинучлан 11

Осим верне симулације процеса завршног испита, где ученици пролазе кроз утврђене процедуре (време доласка, потребни прибор, поступање и правила пре, у време и након завршног испита, организација простора и рада, улоге одељенског старешине, дежурних наставника, супервизора и друго), циљ организовања пробног завршног испита је тај да се види колико су ученици у овом тренутку спремни за завршни испит и на чему треба радити у наредном периоду
У свим основним школама на територији Републике Србије ученици осмог разреда, ће 25.3.2022. године, у 13 часова, у оквиру пробног завршног испита полагати тест из математике, док ће 26.3.2022. године, у 9 часова, полагати тест из српског/матерњег језика, а у 11:30 часова комбиновани тест (биологија, географија, историја, физика и хемија)

“У складу са Правилником о календару образовно-васпитног рада основне школе за школску 2021/2022. годину (“Сл. гласник РС – Просветни гласник”, бр. 5/2021, 17/2021 и 1/2022) Министарство просвете, науке и технолошког развоја, у циљу припреме ученика осмог разреда, наставника и школа за завршни испит и ове године организује пробни завршни испит.

Осим верне симулације процеса завршног испита, где ученици пролазе кроз утврђене процедуре (време доласка, потребни прибор, поступање и правила пре, у време и након завршног испита, организација простора и рада, улоге одељенског старешине, дежурних наставника, супервизора и друго), циљ организовања пробног завршног испита је тај да се види колико су ученици у овом тренутку спремни за завршни испит и на чему треба радити у наредном периоду. 

У Заводу за вредновање квалитета образовања и васпитања је припремљен испитни материјал који ће до дана полагања пробног завршног испита бити достављен школама. 

У свим основним школама на територији Републике Србије ученици осмог разреда, ће 25.3.2022. године, у 13 часова, у оквиру пробног завршног испита полагати тест из математике, док ће 26.3.2022. године, у 9 часова, полагати тест из српског/матерњег језика, а у 11:30 часова комбиновани тест (биологија, географија, историја, физика и хемија). 

Полазници трећег циклуса програма ФООО – полагаће дана 25.03.2022. године, у 13 часова, јединствени тест који садржи задатке из предмета српски језик, односно матерњи језик, из предмета математика и из природних и друштвених наука који обухватају садржај из наставних предмета биологије, географије, историје, физике и хемије. 

Школска комисија, формирана на нивоу школе, обезбеђује просторне услове за спровођење пробног завршног испита. 

Пробни завршни испит организује се на начин који осигурава безбедност и здравље ученика и запослених, у складу са препорукама надлежних органа и институција, у школском простору. 

Ученици пробни завршни испит полажу у учионици. У једној учионици полаже највише 15 ученика и дежура један наставник. 

Приликом уређења учионица у којима се спроводи пробни завршни испит, школска комисија руководи се испуњавањем следећих захтева: 

– удаљеност између ученика, у сваком смеру треба да буде најмање 2 м; 

– омогућити дежурном наставнику несметан прилаз сваком ученику и пролаз између клупа; 

– у свакој клупи седи по један ученик, и то на њеном средишњем делу. 

Током припреме просторија у којима ће бити спроведен пробни завршни испит, клупе се нумеришу тако што се на сваку клупу залепи папир са редним бројем клупе. Редни број клупе одговара редном броју ученика са Јединственог списка ученика поређаних по азбучном реду. 

За ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом, којима се при полагању завршног испита пружа одговарајућа подршка, простор за полагање испита прилагођава се врсти подршке која се пружа ученику. 

Тест, заједно са омотницом теста, у целини, остаје у школи. 

Након реализованог пробног завршног испита, тестови ученика остају и прегледају се у школи. 

Школа, у циљу унапређивања постигнућа ученика и постизања бољих резултата на завршном испиту, користи резултате ученика са пробног завршног испита у планирању рада у наредном периоду. 

Сугеришемо наставницима да се приликом анализе резултата пробног завршног испита и давања повратне информације ученицима руководе кључним принципима формативног оцењивања – јасна и прецизна процена постигнућа и ангажовања ученика, квалитет благовремене повратне информације и смернице за даље учење. Имајући у виду формативну функцију завршног испита, резултате не треба објављивати на интернет страници школе. 

Такође, резултате пробног завршног испита потребно је користити и у изради оперативних планова припремне наставе за завршни испит.” 

(Мишљење Министарства просвете, науке и технолошког развоја, бр. 610-00-00042/2022-07 од 18.03.2022. године)