Обавештења

Обавештење за родитеље/законске застунике у вези са уписом детета у први разред

ОБАВЕШТЕЊЕ

о  лицу које ће давати информације у вези са уписом деце у први разред

Поштовани родитељи/законски заступници

Обавештавамо Вас да је САЊА ГАЈИЋ, секретар школе, лице које ће давати информације родитељима у вези са уписом у први разред.

Са секретаром можете остварити контакт: 

  • позивајући број телефона школе 449-331 понедељком, средом и петком од 08.00 до 11.00 часова;
  •  уторком и четвртком  у истом интервалу  на број 448-131;
  • мејлом: sanjagajic300577@gmail.com.

ОБАВЕШТЕЊЕ У ВЕЗИ СА ПРОЦЕДУРОМ УПИСА У ПРВИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ2020/2021.ГОДИНУ

Родитељу/другом законском заступнику деце која су стасала за упис у први разред основне школе за школску 2020/2021. годину, од 01.04.2020. године биће омогућено да електронским путем искажу интересовање за упис детета у одређену основну школу на територији Републике Србије преко Портала еУправа.

Уколико родитељ не искаже заинтересованост на овај начин не доводи се у питање упис детета у први разред основне школе.

Обавештење у вези са електронским пријављивањем ученика за полагање пријемног испита за упис у школе за ученике са посебним способностима за школску 2020/2021. годину

Oбавештење за родитеље у вези реализације наставе на даљине

Распоред емитовања наставних јединица општеобавезних предмета-линк ка сајту rasporednastave.gov.rs

Распореди наставе за основну школу / I разред

Од 23.03.2020. образовни садржаји за I разред се емитују на каналу РТС2

СатницаПонедељак 23.3.2020.Уторак 24.3.2020.Среда 25.3.2020.Четвртак 26.3.2020.Петак 27.3.2020.
08.00 – 09.40Српски језик – Пролеће, Воја ЦаревићМатематика – Сабирање (7+5); утврђивањеСрпски језик – Тачка, упитник и узвичник/питам, заповедам, обавештавамМатематика – Одузимање (12-5) утврђивањеСрпски језик – Језичке игре (укрштенице, ребуси, допуњалке, преметаљке…)
Математика – Сабирање (7+5)Српски језик – Говорна вежба Буђење пролећаЛиковна култура – Симболи наше домовине (представљени одабраним/различитим техникама)Српски језик – Пролеће је стигло у мој крај, писање састава, план причањаМатематика – Сабирање и одузимање (7+5, 12-5), утврђивање
Енглески језик – My clothes, part 1 Свет око нас – Пролеће (биљни и животињски свет, одевање и понашање људи)Математика – Одузимање (12-5)Енглески језик – My clothes, part 2Музичка култура – Химна Републике Србије

Претходне недеље

15-22.03.2020.
СатницаУторак 17.03.2020.Среда 18.03.2020.Четвртак 19.03.2020.Петак 20.03.2020.Субота 21.03.2020.
08.00 – 09.05Српски језик – Вук и азбукаСрпски језик – Глас, слово, реч, реченицаМатематика – Сабирање бројева у другој десетициСрпски језик – Писање великог слова – 1. деоСрпски језик – Писање великог слова – 2. део
Математика – Бројеви прве и друге десетице2. Математика – Сабирање до 20СОН – Живимо здравоМатематика – Одузимање бројева у другој десетициМатематика – Текстуални задаци са сабирањем и одузимањем

Распореди наставе за основну школу / II разред

Од 23.03.2020. образовни садржаји за II разред се емитују на каналу РТС2

СатницаПонедељак 23.3.2020.Уторак 24.3.2020.Среда 25.3.2020.Четвртак 26.3.2020.Петак 27.3.2020.
09.45 – 11.25Српски језик – Песма Пролећница, Ј.Ј.ЗмајМатематика – Дељење бројем 2Српски језик – Врсте реченица по обликуМатематика – Дељење бројем 10Српски језик – Болесник на три спрата, Бранко Ћопић
Математика – Дељење, појам и елементиСрпски језик – Буђење пролећа (богаћење речника, придеви…)Ликовна култура – Симболи наше домовине (представљени одабраним/различитим техникама)Српски језик – Врсте реченица по значењуМатематика – Дељење бројевима 2,5 и 10, утврђивање
Енглески језик – My animals, part 1Свет око нас – Пролеће; Математика – Дељење бројем 5Енглески језик – My animals, part 2Музичка култура – Химна Републике Србије

Претходне недеље

15-22.03.2020.
СатницаУторак 17.03.2020.Среда 18.03.2020.Четвртак 19.03.2020.Петак 20.03.2020.Субота 21.03.2020.
09.10 – 10.15Српски језик – Читамо заједноСрпски језик – Глас, слово, реч реченицаМатематика – Сабирање и одузимање текстуални задациСрпски језик – Врсте реченица по значењуСрпски језик – Пишемо правилно
Математика – Бројеви прве стотинеМатематика – Сабирање и одузимање до 100Свет око нас – Живимо здраво  Математика – МножењеМатематика – Текстуални задаци са множењем

Распореди наставе за основну школу / III разред

Од 23.03.2020. образовни садржаји за III разред се емитују на каналу РТС2

СатницаПонедељак 23.3.2020.Уторак 24.3.2020.Среда 25.3.2020.Четвртак 26.3.2020.Петак 27.3.2020.
11.30 – 13.10Српски језик – Пролећница, Ј. Ј.Змај, писање састава – опис природеМатематика –  Дељење бројевима 10 и 100Српски језик – Богаћење речника (речи које значе нешто умањено, нешто увећано; грађење речи)Математика – Множење десетица и стотина једноцифреним бројемСрпски језик – Мачак отишао у хајдуке 2. део, Бранко Ћопић
Математика – Множење бројевима 10 и 100Српски језик – Именице (заједничке, властите; род и број)Ликовна култура – Симболи наше домовине (представљени одабраним/различитим техникама)Енглески језик- My body; Математика – Множење збира и разлике једноцифреним бројем
Енглески језик – Welcome to our schoolПрирода и друшво – Облици рељефа у окружењуМатематика –  Замена места и здруживање чинилацаСрпски језик – Мачак отишао у хајдуке 1. део, Бранко ЋопићМузичка култура – Химна Републике Србије

Претходне недеље

15-22.03.2020.
СатницаУторак 17.03.2020.Среда 18.03.2020.Четвртак 19.03.2020.Петак 20.03.2020.Субота 21.03.2020.
10.20 – 11.25Српски језик – Пишемо правилно, први деоСрпски језик – Пишемо правилно, други деоМатематика – Једначине са сабирањем и одузимањемСрпски језик – Дневник читањаСрпски језик – Управни говор
Математика – Бројеви до 1000Математика – Сабирање и одузимање троцифрених бројеваПрирода и друштво – Живимо здравоМатематика – Неједначине са сабирањем и одузимањемМатематика – Текстуални задаци са сабирањем и одузимањем

Распореди наставе за основну школу / IV разред

Од 23.03.2020. образовни садржаји за IV разред се емитују на каналу РТС2

СатницаПонедељак 23.3.2020.Уторак 24.3.2020.Среда 25.3.2020.Четвртак 26.3.2020.Петак 27.3.2020.
13.15 – 14.55Српски језик – Именице (појам и препознавање)Математика – Множење и дељење вишецифреног броја једноцифренимСрпски језик – Именице (збрине и градивне)Математика – Множење вишецифреног броја вишецифреним бројевимаСрпски језик – Трешње у цвету, Милован Данојлић (писање састава – опис природе)
Математика – Множење и дељење декадним јединицама и вишеструким декадним јединицамаСрпски језик – Именице (род и број)Ликовна култура – Симболи наше домовине (представљени одабраним/различитим техникама)Енглески језик – Lunch timeМатематика – Множење – утврђивање
Енглески језик – Welcome to our schoolПрирода и друшво – Моја домовина део света – утврђивање Математика – Множење вишецифреног броја двоцифреним – обрада; Српски језик – Богаћење речника (формирање породице речи; умањено и увећано значење речи)Музичка култура – Химна Републике Србије

Претходне недеље

15-22.03.2020.
СатницаУторак 17.03.2020.Среда 18.03.2020.Четвртак 19.03.2020.Петак 20.03.2020.Субота 21.03.2020.
11.30 – 12.35Српски језик – Дневник читањаСрпски језик – Пишемо правилно – Велико словоМатематика – Неједначине са сабирањем и одузимањемСрпски језик – Пишемо правилноСрпски језик – Управни говор
 Математика – Сабирање и одузимањеМатематика – Једначине са сабирањем и одузимањемПрирода и друштво – Живимо здраво  Математика – Текстуални задаци са сабирањем и одузимањемМатематика – Скуп природних бројева утврђивање

Распореди наставе за основну школу / V разред

РТС3

СатницаПонедељак 23.3.2020.Уторак 24.3.2020.Среда 25.3.2020.Четвртак 26.3.2020.Петак 27.3.2020.
08.00 – 09.40Српски језик – Независни падежи (номинатив, вокатив)Математика – Неједначине, обрадаСрпски језик – Независни падежи (акузатив, инструментал и локатив)Математика – Неједначине са непознатим сабирком, умањеником и умањионицем, обрадаСрпски језик – Лирика
Математика – Једначине са непознатим сабирком, умањеником и умањионицем, утврђивањеСрпски језик – Зависни падежи (генитив, датив); Техника и технологија – Саобраћај 1. деоЕнглески језик – My day (Present Simple)Математика – Неједначине са непознатим сабирком, умањеником и умањионицем, утврђивање
Историја  – Постанак РимаБиологија – Утицај људи на друга жива бића
(обрада)
Географија – Атмосфера: ВремеБиологија  – Заштита врста (обрада)Информатика и рачунарство – Алгоритамски начин размишљања и окружење Скреч

Претходне недеље

15-22.03.2020.
СатницаУторак 17.03.2020.Среда 18.03.2020.Четвртак 19.03.2020.Петак 20.03.2020.Субота 21.03.2020.
12.40 – 13.45Српски језик – Врсте речиСрпски језик – Падежи граматичка основаМатематика – Бројевни изрази, примене Српски језик – Анализа лирских песми (А. Шантић и Д. Васиљевић)Математика – Једначине са непознатим сабирком, умањеником или умањиоцем
Математика – Сабирање и одузимање разломака и децималних бројеваМатематика – Бројевни изрази, својства, опреације сабирањаГеографија – Обликовање рељефа под утицајем унутрашњих и спољашњих силаБиологија – Наслеђивање и еволуцијаИсторија – Хеленизам Александар Македонски

Распореди наставе за основну школу / VI разред

РТС3

СатницаПонедељак 23.3.2020.Уторак 24.3.2020.Среда 25.3.2020.Четвртак 26.3.2020.Петак 27.3.2020.
09.45 – 11.25Српски језик – Именичке и придевске заменицеМатематика – Контрукција трапеза, утврђивањеСрпски језик – Уметничка епика на примеру приповетке ,,Јаблан“ Петра КочићаМатематика  – Делтоид обрадаСрпски језик – Уметничка епика на примеру приповетке ,,Чудесна справа“ Бранка Ћопића
Математика – Конструкција трапеза, обрадаСрпски језик – Заменице (обнављање, правопис)Биологија  – Животна форма, адаптације и еколошка ниша (утврђивање)Енглески језик – My day (Present Simple)Математика – Четворогуао – систематизација
Историја – Српски наорд у позном средњем векуФизика – Момент инерције, масаГеографија – Привреда, систематизацијаФизика – Маса у инерције задаци утврђивањеИнформатика и рачунарство – Алгоритми и основни појмови програмирања

Претходне недеље

15-22.03.2020.
СатницаУторак 17.03.2020.Среда 18.03.2020.Четвртак 19.03.2020.Петак 20.03.2020.Субота 21.03.2020.
13.50 – 14.55 Српски језик – ГласовиСрпски језик – Гласовне промене 1. деоМатематика – Врсте трапезаСрпски језик – Гласовне промене 2. деоСрпски језик – Лирика
Математика – ЧетвороугаоМатематика – Трапез, својства трапезаФизика –  МерењеБиологија – Живот у екосистемуМатематика – Средња линија троугла, средња линија трапеза

Распореди наставе за основну школу / VII разред

РТС3

СатницаПонедељак 23.3.2020.Уторак 24.3.2020.Среда 25.3.2020.Четвртак 26.3.2020.Петак 27.3.2020.
11.30 – 13.10Српски језик – Књижевност лирикаМатематика – Декартов правоугли координарни систем у равни, обрадаСрпски језик  – Комуникативне и предикатске реченицеМатематика – Растојање између две тачке у Декартовом координатном системуСрпски језик  – Напоредни односи
Математика – Растављање полинома на чиниоце, утврђивање; Српски језик – Правопис обнаваљањеГеографија – Азија, Африка, систематизацијаЕнглески језик – My last week (past teses)Математика – Декартов координатни систем и растојање између две тачке, утврђивање
Историја – Доба револуција;Биологија  – Систем органа за крвоток (обрада) и размену гасова (обрада)Хемија – Процентуална концентрација 1. деоФизика  – Механички рад, рад силе, обрадаИнформатика и рачунарство –  Увод у програмирање 2Д графике – библиотека Pygame

Претходне недеље

15-22.03.2020.
СатницаУторак 17.03.2020.Среда 18.03.2020.Четвртак 19.03.2020.Петак 20.03.2020.Субота 21.03.2020.
15.00 – 16.05Српски језик – Служба речи 1. деоСрпски језик – Зависни реченични члановиМатематика – Множење полиномаСрпски језик – Синтагме,Математика – Квадрат бинома и разлика квадрата
Математика – Полиноми, сабирање полиномаМатематика – Одузимање полиномаХемија – Раствор и растворљивостФизика – Равнотежа Биологија – Крвоток и имуни системи

Распореди наставе за основну школу / VIII разред

РТС3

СатницаПонедељак 23.3.2020.Уторак 24.3.2020.Среда 25.3.2020.Четвртак 26.3.2020.Петак 27.3.2020.
13.15 – 15.30Српски језик – Систематизација реченицаМатематика – Решавање система две линеарне једначине са две непознате – графичка методаСрпски језик –  Књижевност (епика)Математика – Примене система две линеарне једначине са две непознате обрадаСрпски језик  – Месне, временске и узпрчне реченице
Математика – Решење система две линеарне једначине са две непозате – утврђивање Српски језик – Зависне реченице (изричне и односне)Географија – Привреда Србије: Пољопривреда Енглески језик – The differences between American and British English Математика – Примене система две линеарне једначине са две непознате утврђивање
Историја – Априлски ратБиологија  – Глобалне промене (утврђивање)Историја – Југославија 1941/1942. устанак грађански ратФизика – рад и снага електричне струје, Џул-ленцов закон обрадаГеографија – Привреда Србије: Индустрија
Физика – Електрична струја – задациЕнглески језик – My last few days (past simple vs continuous) Хемија – Алкохоли 2. деоБиологија  – Одрживи развој и еколошко право (обрада)Хемија – Карбоксилне киселине, обрада

Претходне недеље

15-22.03.2020.
СатницаУторак 17.03.2020.Среда 18.03.2020.Четвртак 19.03.2020.Петак 20.03.2020.Субота 21.03.2020.
16.10 – 17.50Српски језик – ГлаголиСрпски језик – Глаголски облициСрпски језик – Глаголска синтагма, обнављање,  осми разредСрпски језик – Књижевност лирикаСрпски језик – Правопис обнављање
Математика – Системи линеарних једначинаМатематика – Решавање система две линеарне једначине са две непознате – метода заменеМатематика – Решавање система две линеарне једначине са две непознате – метода супротних коефицијенатаМатематика – Решење система две линеарне једначине са две непознате Математика – Решавање система две линеарне једначине са две непознате – графичка метода
Физика – Електрична струја – обнављањеИсторија – Други светски ратБиологија – Загађивање земљишта Географија – Становништво и насеља СрбијеХемија – Алкохоли

Настава на даљину у ванредној ситуацији