Запослени

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица у јануару 2021.године

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица у фебруару 2021. године

Директор, секретар и административно-финансијско особље

Стручни сарадници

Настава на даљину у ванредном стању

 

Помоћно-технички радници

Наставници разредне наставе