Запослени

Подаци  о броју запослених и радно ангажованих лица – школске 2022/23. године

РАЗРЕДНА НАСТАВА – матична школа

Виолета Савић – професор разредне наставе (I-1)

Раденко Перишић – професор разредне наставе (II-1)

Мирослав Ковачевић – професор разредне наставе (III-1)

Дејан Перишић – професор разредне наставе (IV-1)

РАЗРЕДНА НАСТАВА – ИО Узвеће

Велинка Гагић – професор разредне наставе (I-2 и II-2)

Драгица Пешић – професор разредне наставе (III-2)

Зоран Перишић – наставник разредне наставе (IV-2)

РАЗРЕДНА НАСТАВА – ИО Метковић

Тања Мутавџић – професор разредне наставе (I-3)

Гордана Стевановић – професор разредне наставе (II-3)

Драгана Мишковић – професор разредне наставе (III-3)

Марко Јашић – професор разредне наставе (IV-3)

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА

Марија Васић – професор српског језика и књижевности

Мирјана Мијатовић-Грујић – професор разредне наставе и енглеског језика за ОШ, професор енглеског језика и књижевности

Јелена Станић – професор енглеског језика и књижевности

Зора Васић – професор руског језика и књижевности

Бобан Симић – дипломирани музичар-акордеониста

Ивана Бојичић – мастер ликовни уметник

Драган Шево – мастер историчар

Синиша Ерић – дипломирани историчар

Весна Станојчић – професор географије

Вера Стевановић – дипломирани географ

Марија Танасић Станишић – дипломирани професор математике

Милица Малетић – мастер хемичар

Љиљана Антонић – дипломирани биолог

Александар Фирауновић – мастер информатичар

Саша Мартић – мастер професор физичког васпитања и спорта

Владимир Стевановић – професор физичког васпитања, дипломирани тренер рукомета

Јелена Дрмановић – професор технике и физике

Ана Поповић – мастер хемичар

Марко Степановић – Средња богословска школа

Виктор Василић – дипломирани теолог

Мирка Дамјановић – теолог

Стефан Богдановић – дипломирани теолог

Александра Сретеновић – дипломирани теолог

Ивана Беговић – мастер теолог

СТРУЧНИ САРАДНИЦИ

Снежана Глоговац – дипломирани педагог

Јасминa Ђурковић – мастер педагог

БИБЛИОТЕКАРИ

Ивана Лукић – мастер професор језика и књижевности

Катарина Ћосић – мастер професор језика и књижевности

ВАННАСТАВНИ КАДАР

Зоран Угљешић – директор школе

Сања Гајић – секретар установе, дипломирани правник

Зорана Велебит – шеф рачуноводства, мастер економиста

Ивана Бојичић – референт за правне, кадровске и административне послове, мастер ликовни уметник

Јелица Синђић – референт за правне, кадровске и административне послове, прехрамбени техничар

ПОМОЋНО-ТЕХНИЧКИ РАДНИЦИ

Дмитар Маравић – металска струка

Јелица Синђић – прехрамбени техничар

РАДНИЦИ НА ОДРЖАВАЊУ ХИГИЈЕНЕ

Миленко Росић –ОШ

Слободанка Ђукић – ОШ

Тања Чупић – ОШ

Верица Антонић – Прехрамбено-шумарска и хемијска школа

Драгана Станковић – ОШ