Тим за заштиту од насиља

 • За чланове тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања у школској 2022/2023. години именoвани су:

Чланови Тима:

 • Ивана Лукић, библиотекар – записничар
 • Снежана Глоговац – педагог
 • Јасмина Ђурковић – педагог
 • Зоран Угљешић – директор
 • Сања Гајић – секретар школе – координатор

Повремени чланови:

 • Драгица Пешић
 • Раденко Перишић
 • Бобан Симић
 • Марија Васић
 • Драгана Мишковић
 • Представник тима за ИО

Представник родитеља: Глушци – Александар Крстић, Узвеће – Снежана Николић и М.Метковић – Светлана Ерић

Ученички парламент:

 • Ивана Савић

Савет родитеља

 • Ана Недељковић

Јединица локалне самоуправе:

 • Милић Станковић

Стручњаци ван школе

1. Zaštita od nasilja i diskriminacije

– Video obuka o primeni Pravilnika o protokolu postupanja u ustanovi u odgovoru na nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje – Video obuka o protokolu postupanja u ustanovi u odgovoru na nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje – YouTube

– „Vodič za primenu revidiranih indikatora za preliminarnu identifikaciju učenika koji su potencijalne žrtve trgovine ljudima“ Publikacije – Stranica 2 od 5 – Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (mpn.gov.rs)

– Lista indikatora za preliminarnu identifikaciju učenika koji su potencijalne žrtve trgovine ljudima – Finalna-verzija-liste-indikatora-za-preliminarnu-identifikaciju-trgovine-ljudima-jun-2022..pdf (mpn.gov.rs)

– Priručnik „Psihološke krizne intervencije u obrazovno-vaspitnim ustanovama“ – Publikacije – Stranica 3 od 5 – Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (mpn.gov.rs)

– Nacionalna platforma „Čuvam te“ – Onlajn obuke za zaposlene (cuvamte.gov.rs)

1. Obrazovanje za demokratsku kulturu

– Preporuke Međunarodne alijanse za sećanje na holokaust IHRA https://mpn.gov.rs/kategorija/publikacije/

– Materijali na engleskom jeziku u vezi sa temom obrazovanja o holokaustu https://www.yadvashem.org/; materijal preveden u vezi sa holokaustom na srpskom jeziku https://www.yadvashem.org/education/other-languages/serbian.html

– Materijali za nastavnike za primenu međupredmetne kompetencije Odgovoran odnos prema zdravlju https://zuov.gov.rs/zdravlje/

Život u demokratskoj porodici – priručnik za roditelje adolescenata uzrasta 15 do 19 godina. https://prosveta.gov.rs/kategorija/publikacije/

Odrastanje u demokratskoj porodici – priručnik za roditelje sa odeljcima o uzrastu 6 – 10 i 11 – 14 godina. https://mpn.gov.rs/kategorija/publikacije/

Kako do demokratske kulture u školama https://mpn.gov.rs/kategorija/publikacije/

– Obrazovanje za digitalno građanstvo – priručnik https://mpn.gov.rs/kategorija/publikacije/

– Podučavanje kompetencija za demokratsku kulturu kroz onlajn nastavu, https://mpn.gov.rs/kategorija/publikacije/

– Priručnik „Smernice za integraciju referentnog okvira kompetencija za demokratsku kulturu“ https://mpn.gov.rs/kategorija/publikacije/

3. Prevencija osipanja učenika iz obrazovanja

– Priručnik za škole, Sprečavanje osipanja učenika iz obrazovnog sistema, https://mpn.gov.rs/kategorija/publikacije/

– Priručnik za škole sa primerima iz prakse, „Kako podržati učenike iz osetljivih grupa u periodu tranzicije ka srednjoj školi?“ https://prosveta.gov.rs/wp-content/uploads/2021/07/Publikacija-Kako-podrzati-ucenike-iz-osetljivih-grupa-fin.pdf

4. Podrška uključivanju dece/učenika izbeglica i migranata/tražilaca azila u redovan sistem obrazovanja i vaspitanja u Republici Srbiji

Stručno uputstvo za uključivanje učenika izbeglica/tražilaca azila u sistem obrazovanja i vaspitanja, https://prosveta.gov.rs/wp-content/uploads/2022/02/B-4-4-STRUCNO-UPUTSTVO-migranti.pdf

– Srpski kao strani jezik, Priručnik za nastavnike https://zuov.gov.rs/wp-content/uploads/2021/11/srpski-kao-strani.pdf

– Digitalni onlajn alati kao podrška učenicima za dodatno učenje srpskog jezika. https://www.unicef.org/serbia/en/open-digital-educational-tools-interactive-online-teaching-and-learning

– Brošura sa primerima nastavnih aktivnosti, https://remis.rs/wp-content/uploads/2021/09/IOM-1-brosura-160x230mm5mm-ENG-PREVIEW.pdf

– Brošura sa primerima vannastavnih aktivnosti, https://remis.rs/wp-content/uploads/2021/09/IOM-2-brosura-160x230mm5mm-SRP-PREVIEW.pdf

– Brošura sa učeničkim radovima dece migranata, https://remis.rs/wp-content/uploads/2021/09/IOM-3-brosura-160x230mm5mm-SRP-PREVIEW.pdf

– Englesko ukrajinski prevod lifleta o obrazovnom sistemu Republike Srbije https://prosveta.gov.rs/wp-content/uploads/2022/04/B-4-6-Lieflet-Sistem-obrazovanja-u-Rep.Srbiji.pdf

– Informacija na engleskom jeziku o obrazovnom sistemu Ukrajine i materijali kao podrška nastavnicima, https://webmail.mpn.gov.rs/service/home/~/?auth=co&loc=en_US&id=24301&part=2

– Od srpskog kao stranog jezika do srpskog kao jezika okruženja i obrazovanja: Okvir programa jezičke podrške, file:///C:/Users/User/Downloads/B-4-2-Jezicka-obrazovna-podrska.pdf

– Priručnik za škole u realizaciji stručnog uputstva za uključivanje učenika izbeglica/tražilaca azila u sistem obrazovanja i vaspitanja, file:///C:/Users/User/Downloads/Prirucnik-za-skole-u-realizaciji-Strucnog-uputstva.pdf

– Prevodi obrazovnog materijala na arapski, farsi, francuski i ukrajinski jezik za rad sa učenicima migrantima/tražiocima azila https://remis.rs/%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%83%d1%80%d1%81%d0%b8/

Prilog: Linkovi sa materijalima

Презентација ,,Заштита од насиља“

Priručnici
http://www.mpn.gov.rs/prirucnici-korisni-materijali-linkovi/

Video obuka o primeni Pravilnika o protokolu postupanja u ustanovi u odgovoru na nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje
http://www.mpn.gov.rs/primena-pravilnika-o-protokolu-postupanja-u-ustanovi-u-odgovoru-na-nasilje-zlostavljanje-i-zanemarivanje/

• Nacionalna platforma „Čuvam te“
(na platformi su postavljene obuke za nastavnike, roditelje i učenike, kao i drugi resursi za prevenciju nasilja i diskriminacije)

https://cuvamte.gov.rs/

Vodič „Deca u digitalnom dobu“ koji je namenjen zaposlenima u obrazovanju, roditeljima, starateljima i svima koji rade sa decom, učestvuju u njihovom vaspitanju i obrazovanju i žele da se informišu o tome na koje načine mogu da doprinesu bezbednom i konstruktivnom korišćenju digitalnih uređaja i interneta kod dece predškolskog i mlađeg školskog uzrasta:
http://ucpd.rs/dokumenti/vodic-deca-u-digitalnom-dobu.pdf

Crtani filmovi za decu koji obrađuju više tema, uključujući i temu ponašanja na internetu i neželjenog (štetnog) sadržaja:
https://digitalni-vodic.ucpd.rs/crtani-filmovi/

Onlajn obuka „Deca i internet“: http://moodle.ucpd.rs/ i kviz za odrasle na temu bezbednog korišćenja interneta:
https://digitalni-vodic.uspd.rs/kviz/

Portal je tematski podeljen a jedna od tema je o internetpredatorima:
https://digitalni-vodic.ucpd.rs/internet-predatori/.

Линкови ка корисним материјалимa:

 •  „Приручник за образовни систем заштита ученика од трговине људима“ –
http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2017/12/Prirucnik-Zastita-ucenika-od-trgovine-ljudima-Protected-002-1.pdf
 • „Иза екрана: Анализа злоупотреба жртава трговине људима у дигиталном окружењу„ –
http://www.atina.org.rs/sites/default/files/Iza%20ekrana%20Analiza%20zloupotreba%20%C5%BErtava%20trgovine%20ljudima%20u%20digitalnom%20okru%C5%BEenju.pdf