Тим за заштиту од насиља

За чланове тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања у школској 2022/2023. години именoвани су:

Ивана Лукић, библиотекар – записничар

Снежана Глоговац – педагог

Јасмина Ђурковић – педагог

Зоран Угљешић – директор

Сања Гајић – секретар школе – координатор

Драгица Пешић

Раденко Перишић

Бобан Симић

Марија Васић

Драгана Мишковић

Представник тима за ИО

Глушци – Александар Крстић

Узвеће – Снежана Николић

М.Метковић – Светлана Ерић

Ивана Савић

Ана Недељковић

Материали

  • Линкови ка корисним материјалимa:

    •  „Приручник за образовни систем заштита ученика од трговине људима“ –
    http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2017/12/Prirucnik-Zastita-ucenika-od-trgovine-ljudima-Protected-002-1.pdf
    • „Иза екрана: Анализа злоупотреба жртава трговине људима у дигиталном окружењу„ –
    http://www.atina.org.rs/sites/default/files/Iza%20ekrana%20Analiza%20zloupotreba%20%C5%BErtava%20trgovine%20ljudima%20u%20digitalnom%20okru%C5%BEenju.pdf