Информације

У наставку текста су корисни линкови за приручнике на тему насиља и Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање. Ка сигурном и подстицајном школском окружењуˮ –
http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2020/04/Ka-sigurnom-i-podsticajnom-%C5%A1kolskom-okru%C5%BEenju-vodic-za_skole.pdf
„Дигитално насиље – превенција и реаговањеˮ –
http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2020/06/Digitalno-nasilje-prevencija-i-reagovanje.pdf
„Деца у дигиталном добуˮ –
http://ucpd.rs/dokumenti/vodic–deca-u-digitalnom-dobu.pdf
„Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље,
злостављање и занемаривањеˮ –
https://www.paragraf.rs/propisi/pravilnik_o_protokolu_postupanja_u_ustanovi.html
За ученике су израђене презентације на горенаведене теме. Презентације су у наставку текста. Ученички парламент је одржао седницу и у договору са координатором УП Маријом Танасић Станишић израђена је мапа ума и презентација за ученике које ће бити постављене на Гугл учионицу за све ученике.

 

Презентација о насиљу

Дигитално насиље

У свету постоји једно царство

Линкови ка корисним материјалимa:

  •  „Приручник за образовни систем заштита ученика од трговине људима“ –

 

http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2017/12/Prirucnik-Zastita-ucenika-od-trgovine-ljudima-Protected-002-1.pdf
  • „Иза екрана: Анализа злоупотреба жртава трговине људима у дигиталном окружењу„ –
http://www.atina.org.rs/sites/default/files/Iza%20ekrana%20Analiza%20zloupotreba%20%C5%BErtava%20trgovine%20ljudima%20u%20digitalnom%20okru%C5%BEenju.pdf