Школски одбор

НАЦРТ ПРАВИЛНИКА О ПОХВАЉИВАЊУ И НАГРАЂИВАЊУ УЧЕНИКА И ЗАПОСЛЕНИХ

НАЦРТ СТАТУТА СА ПРВИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА БР.258 ОД 5.4.2022.ГОД.

НАЦРТ ПРАВИЛНИКА О МЕРАМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ЗАШТИТЕ И БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА ЗА ВРЕМЕ БОРАВКА У ШКОЛИ И СВИХ АКТИВНОСТИ КОЈЕ ОРГАНИЗУЈЕ ОСНОВНА ШКОЛА „ЦВЕТИН БРКИЋ“, ГЛУШЦИ

ПРЕДЛОГ 2. ИЗМЕНА И ДОПУНА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА- ПРЕДЛОГ РЕБАЛАНСА

Извод из Одлуке о буџету општине Богатић за 2022.годину

Школски одбор ОШ „Цветин Бркић“, Глушци чинe:

Име и презиме   Својство  Представник
Бобан Симић из Шапцапредседник школског одбора  Запослених  
Јасмина Ђурковић из Богатићачлан школског одбора
Виолета Савић из Глушацачлан школског одбора
Ана Јестретић из Глушацачлан школског одбора  Локалне самоуправе  
Јован Будимировић из Глушацачлан школског одбора
Снежана Обрадовић из Метковићачлан школског одбора
Ненад Станић из Глушацачлан школског одбора  Родитеља  
Бошко Угљешић из Глушацачлан школског одбора
Александар Крстић из Глушацачлан школског одбора

ПОСЛОВНИК О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА