Документи

Летопис за школску 2015/2016. годину можете преузети ОВДЕ.

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 1/2016.  ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА – инвестиционо одржавање – замена кровног покривача и лимарије на делу зграде ОШ “Цветин Бркић” Глушци.    

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – преузми ОВДЕ

ТАКМИЧЕЊА У ШКОЛСКОЈ 2015/2016. години можете преузети ОВДЕ.

Летопис за школску 2014/15.годину можете преузети ОВДЕ.

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања можете преузети ОВДЕ.

ТАКМИЧЕЊА У ШКОЛСКОЈ 2014/2015. години.

Резултате школског такмичења из математике можете преузети ОВДЕ.

Распоред такмичења за школску 2014/15 годину можете преузети ОВДЕ.

Распоред припремне наставе можете преузети ОВДЕ.

НЕДЕЉА ШКОЛСКОГ СПОРТА

Распоред активности у току недеље спорта можете преузети ОВДЕ.

ДЕЧЈА НЕДЕЉА

Програм активности поводом одржавања Дечје неделје можете преузети ОВДЕ.

ИНФОРМАТОР О РАДУ ШКОЛЕ

Информатор о раду школе можете преузети ОВДЕ.

СТРУЧНО УПУТСТВО О НАЧИНУ ИЗРАДЕ ШКОЛСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Упутство о начину израде школске документације можете преузети ОВДЕ.

ПРАВИЛНИК O ОЦЕЊИВАЊУ УЧЕНИКА У ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ

Правилник о оцењивању ученика можете преузети ОВДЕ.

ЛЕТОПИС 2013/2014.

Летопис за школску 2013/2014 годину можете преузети ОВДЕ.

ПРАВИЛНИК О МЕРАМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ЗАШТИТЕ И БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА.

Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика можете преузети ОВДЕ.

ПРАВИЛНИК О ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ ЗАПОСЛЕНИХ У ШКОЛИ

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених у школи можете преузети ОВДЕ

ПРАВИЛНИК О ВАСПИТНО ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА

Правилник о васпитно дисциплинској и материјалној одговорности ученика можете преузети ОВДЕ

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА У УСТАНОВИ

Правила понашања у установи можете преузети ОВДЕ

СТАТУТ 2013

Статут школе можете преузети ОВДЕ.

ИНФОРМАТОР О РАДУ ШКОЛЕ

Информатор о раду школе можете преузети ОВДЕ

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ

Годишњи план рада школе представља главни документ у коме су планиране све педагошке активности, одређени задаци и циљеви, као и начин координирања свих делатности педагошких субјеката у школи и непосредној друштвеној заједници. На тај начин континуирано се обезбеђује одговарајући утицај на ученике, перманентно побољшава квалитет образовно-васпитних активности и услова којима се доприноси укупном развоју ученика, развоју демократског друштва, као и свету који се мења.

Годишњи план рада “ОШ Цветин Бркић” можете преузети ОВДЕ 

ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН

Развојни план школе јесте стратешки план развоја установе који садржи приоритете у остваривању образовно-васпитног рада, план и носиоце активности, критеријуме и мерила за вредновање планираних активности и друга питања од значаја за развој установе. Развојни план је донет на основу извештаја о самовредновању и извештаја о остварености стандарда постигнућа и других индикатора квалитета рада школе.

Развојни план “ОШ Цветин Бркић” можете преузети ОВДЕ