Завршни испит

О завршном испиту

КАЛЕНДАР УПИСА

КАЛЕНДАР АКТИВНОСТИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ЗАВРШНОГ ИСПИТА ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ
И УПИСА УЧЕНИКА У СРЕДЊУ ШКОЛУ
ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ
Дан Датум/Време
Пробни завршни испит, математика петак 12.04. у 12 ч
Пробни завршни испит, српски језик и комбиновани тест субота 13.04.
Анализа пробног завршног испита пон-петак 15-19.04.
Унос општих података и оцена 6. и 7. разреда петак-субота-недеља-понедељак до 25.05.
Пријављивање кандидата за пријемни испит (детаљније обавештење у средњим школама које спроводе пријемни испит) петак-петак 10-13.05. од 9-14 ч
Пријављивање кандидата за пријемни испит за одељења за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику петак и понедељак 10-17.05. од 9-14 ч
Пријављивање ванредних ученика – старијих од 17 година за пријемни испит (детаљније обавештење у школским управама) субота и недеља 10. и 13.05. од 9-14 ч
Пријемни испити за одељења у школама у којима се део наставе остварује на страном језику петак-субота-недеља 25. и 26.05.
у 10 ч
Пријемни испити у музичким школама недеља-понедељак-уторак 31.05. 01.и 02.06 од 10 ч
Пријемни испити у балетским школама петак-субота-недеља 02-04.06. од 10 ч
Пријемни испити у уметничким школама ликовне области субота 31.05. 01.и 02.06 од 9-12 и од 14-17 ч
Пријемни испит у Математичкој гимназији и математичким одељењима субота 01.06. од 10-12 ч
Пријемни испит за ученике са посебним способностима за биологију и хемију (биологија/хемија) недеља 01.06. од 14-16 ч и од 16.30-18.30
Пријемни испит за ученике са посебним способностима за физику (математика/физика) и пријемни испит за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику (математика) субота-недеља
04.06. од 10-12 ч испит из математике, од 14-16 ч испит из физике
Пријемни испит у филолошким гимназијама и филолошким одељењима субота и понедељак 01.(српски/матерњи језик) и 02.06. (страни језик) од 10-12 ч
Пријављивање ученика и подношење спортске документације у Спортској гимназији понедељак – петак 01. и 03.06. од 9-14 ч
Прелиминарни резултати пријемног испита у математичким и филолошким одељењима, одељењима за ученике са посебним способностима за физику, одељењима за ученике са посебним способностима за биологију и хемију, одељењима за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику и за одељења у школама у којима се део наставе остварује на страном језику среда 27.05-07.06.
Прелиминарни резултати пријемног испита у уметничким и музичким школама четвртак 05.06. до 8 ч
Подношење и решавање евентуалних жалби ученика на резултате пријемног испита (детаљније обавештење у средњим школама које спроводе пријемни испит) четвртак 06.06. до 8 ч
Коначни резултати пријемних испита  (детаљније обавештење у средњим школама које спроводе пријемни испит) петак
06.06. од 8-16 ч
Провера склоности за упис ученика у 7. разред за програм основног образовања ученика обдарених за математику субота 07.06. до 12 ч
Завршни испит – тест из српског (матерњег) језика понедељак 22.06. у 10 ч
Прегледање теста из српског (матерњег) језика понедељак
17.06. од 9-11 ч
Завршни испит – тест из математике уторак 17.06. од 12 ч
Прегледање теста из математике уторак 18.06. од 9-11 ч
Завршни испит – комбиновани тест среда 18.06. од 12 ч
Прегледање комбинованог теста среда
19.06. од 9-11 ч
Супервизија спровођења завршног испита од понедељка до четвртка 19.06. од 12ч
Унос резултата завршног испита од понедељка до среде 17-20.06.
Дешифровање сва три теста (после прегледања комбинованог теста) среда 17-19.06.
Прелиминарни резултати завршног испита на нивоу школе петак 19.06.
Пријем и решавање жалби ученика на резултате завршног испита у основним школама субота 21.06. до 8ч
Пријем и решавање жалби ученика на резултате завршног испита у окружним комисијама понедељак 22.06. од 8 до 16 ч
Објављивање коначних резултата завршног  испита четвртак 24.06. од 8 до 16 ч
Упис у музичке и балетске школе петак
27.06. од 8 ч
Попуњавање и предаја листе жеља у основној школи и унос у базу података петак и субота
28.06. до 16 ч
Провера листе жеља од стране ученика у основним школама среда 28. и 29.06. од 8 до 15 ч
Пријем жалби ученика на изражене жеље и уношење исправки среда 03.07. од 8 ч
Објављивање званичне листе жеља ученика, провера листе жеља на званичном и техничком сајту четвртак 03.07. од 8 до 15 ч
Објављивање званичних резултата расподеле по школама и образовним профилима у основним и средњим школама недеља 04.07. до 12 ч
Објављивање преосталих слободних места за упис у другом кругу недеља 07.07. од 8 ч
Упис ученика у средње школе – први уписни круг, осим за упис у музичке и балетске школе понедељак и уторак 07.07. до 20 ч
Попуњавање и предаја листе жеља за други уписни кру понедељак 08. и 09.07. од 8 до 15ч
Објављивање преосталих слободних места после другог уписног круга среда 08.07. од 8 до 15 ч
Објављивање коначног распореда ученика по школама у другом уписном кругу среда 10.07. до 8 ч
Упис ученика у средње школе – други уписни круг, осим за упис у музичке и балетске школе четвртак 11.07. од 8 до 15 ч