Јавне набавке

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2023.ГОДИНУ

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2022.ГОДИНУ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА ОД 1.ДО 8.РАЗРЕДА И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ ЗА УЧЕНИКЕ ОД 1.ДО 4.РАЗРЕДА ЗА ШКОЛСКУ 2023./2024.ГОДИНУ

ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 1/2023

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА ОД 1.ДО 8. РАЗРЕДА И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ ЗА УЧЕНИКЕ ОД 1.ДО 4. РАЗРЕДА ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023.ГОДИНУ

OБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 4/2019.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 4/2019.

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР.4/2019.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 4/2019.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 4/2019.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 3/2019

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 3/2019.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 3/2019

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР.3/2019 НАБАВКА РАДОВА-ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ КРОВА ОШ „ЦВЕТИН БРКИЋ“,ГЛУШЦИ У ИЗДВОЈЕНОМ ОДЕЉЕЊУ У УЗВЕЋУ

OБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 2/2019.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  БР. 2/2019.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР.2/2019.

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР.2/2019 НАБАВКА РАДОВА-ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ КРОВА ОШ „ЦВЕТИН БРКИЋ“, ГЛУШЦИ У ИЗДВОЈЕНОМ ОДЕЉЕЊУ У М.МЕТКОВИЋУ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 1/2019.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР.1/2019.

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР.1/2019 НАБАВКА УСЛУГА-ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ И ПОПРАВКА ТОПЛОВОДА КОЈИ ПОВЕЗУЈЕ КОТЛАРНИЦУ ОШ“ЦВЕТИН БРКИЋ“, ГЛУШЦИ И ДОМ КУЛТУРЕ ГЛУШЦИ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР.1/2019.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 1/2018

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР.1/2018

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР.1/2018 НАБАВКА РАДОВА-ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ КРОВА ОШ „ЦВЕТИН БРКИЋ“, ГЛУШЦИ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР.1/2018. НАБАВКА РАДОВА-ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ КРОВА ОШ „ЦВЕТИН БРКИЋ“, ГЛУШЦИ

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР.1/2018. НАБАВКА РАДОВА – ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ КРОВА ОШ „ЦВЕТИН БРКИЋ“, ГЛУШЦИ

Одлуку о додели уговора за јавну набавку можете преузети ОВДЕ.

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 1/2016.  ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА – инвестиционо одржавање – замена кровног покривача и лимарије на делу зграде ОШ „Цветин Бркић“ Глушци.    

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – преузми ОВДЕ