Школски одбор

НАЦРТ ПРАВИЛНИКА О МЕРАМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ЗАШТИТЕ И БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА ЗА ВРЕМЕ БОРАВКА У ШКОЛИ И СВИХ АКТИВНОСТИ КОЈЕ ОРГАНИЗУЈЕ ОСНОВНА ШКОЛА „ЦВЕТИН БРКИЋ“, ГЛУШЦИ

ПРЕДЛОГ 2. ИЗМЕНА И ДОПУНА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА- ПРЕДЛОГ РЕБАЛАНСА

Извод из Одлуке о буџету општине Богатић за 2022.годину

Школски одбор ОШ „Цветин Бркић“, Глушци чинe:

Име и презиме   Својство  Представник
МИРЈАНА МИЈАТОВИЋ ГРУЈИЋПредседник школског одбора  Запослених  
БОБАН СИМИЋЧлан школског одбора
ВИОЛЕТА САВИЋЧлан школског одбора
АНА ЈЕСТРЕТИЋЧлан школског одбора  Локалне самоуправе  
ЈОВАН БУДИМИРОВИЋЧлан школског одбора
МИЛИЋ СТАНКОВИЋЧлан школског одбора
НЕНАД СТАНИЋЧлан школског одбора  Родитеља  
ДРАГАНА ТАНАСКОВИЋЧлан школског одбора
АЛЕКСАНДАР КРСТИЋЧлан школског одбора

ПОСЛОВНИК О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА