Запослени

Подаци  о броју запослених и радно ангажованих лица – СЕПТЕМБАР 2021.године

РАЗРЕДНА НАСТАВА

Раденко Перишић

МирославКовачевић

Дејан Перишић

Виолета Савић

Велинка Гагић

Драгица Пешић

Зоран Перишић

Гордана Стевановић

Драгана Мишковић

Марко Јашић

Тања Мутавџић

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА

Марија Васић

Мирјана Мијатовић-Грујић

Јелена Станић

Зора Васић

Бобан Симић

Владета Мишковић

Драган Шево

Синиша Ерић

Ивана Мартиновић

Весна Станојчић

Марија Танасић Станишић

Милица Малетић

Љиљана Антонић

Гордана Пајић

Александар Фирауновић

Иван Пајић

Саша Мартић

Владимир Стевановић

Александра Сретеновић

Стеван Остојић

Ивана Беговић

СТРУЧНИ САРАДНИЦИ

Снежана Глоговац

Јасминa Ђурковић

БИБЛИОТЕКАРИ

Ивана Савић

Катарина Милованчевић

ВАННАСТАВНИ КАДАР

Зоран Угљешић – директор школе

Сања Гајић – секретар установе

Зорана Велебит – шеф рачуноводства

Живанко Којић – референт за правне, кадровске и административне послове

ПОМОЋНО-ТЕХНИЧКИ РАДНИЦИ

Дмитар Маравић

Јелица Синђић

РАДНИЦИ НА ОДРЖАВАЊУ ХИГИЈЕНЕ

МиленкоРосић

Слободанка Ђукић

Тања Чупић

Верица Антонић

Драгана Станковић