Извод из Одлуке о измени и допуни одлуке о буџету општине Богатић за 2020.годину са пројекцијама за 2021. и 2022.годину

Извод из Одлуке о измени и допуни одлуке о буџету општине Богатић за 2020.годину са пројекцијама за 2021. и 2022.годину