Измена распореда писмених задатака и писмених провера дужих од 15 минута за прво полугодиште школске 2020/2021.године

Измена распореда писмених задатака и писмених провера дужих од 15 минута за прво полугодиште школске 2020/2021.године