Историјат

Према Милану Ђ. Милићевићу, школа у Глушцима прорадила не 1840.године, али у извештају Начелства округа шабачког за ту годину нема помена о постојању школе у Глушцима. Она се у извештају Начелства први пут помиње фебруара 1842.године.

Школи у Глушцима припојена је, 1957.године, Основна школа из Узвећа, а 1967. и школа из Мачванског Метковића. Ова матична кућа са три села постала је стожер за све значајније моменте у животу места. Ту су одржаване конференције, гласања, спремане и извођене приредбе… Упоредно је стицала углед и на просветном плану. Учествовала је и на многим такмичењима у општини, региону и Републици где је добила више похвалница, захвалница и признања, као, на пример, на Југословенским дечијим играма 1965.године, или на првом републичком такмичењу ученика основних школа 1969.године. За дугогодишњи стваралачки рад Школа је 1970.године добила општинску награду „Седми август“, а 1982.  освојила је прво место на регионалном такмичењу основних школа. Веома добре резултате постизале су рукометна и кошаркашка секција, а од 1983.године, два пута годишње, школа је неколико година издавала ученички лист „Бубања“.

Постојећи простор више пута је дограђиван и преуређиван. Три учионице дозидане су 1964.године, а школске 1969/1970. подигнута је помоћна зграда и урађени фискултурни и саобраћајни полигони. Још две учионице, радионица и санитарни чвор урађени су 1978.године, парно грејање уведено је 1983, а прилазне стазе око зграде урађене су 1985.године.

У школској 1984/1985.години у Основној школи „Цветин Бркић“, 26 наставника држало је часове за 464 ученика, а тај период био је обележен и успесима на пољу предшколског васпитања.

Економска криза и рат у непосредном окружењу, у републикама бивше Југославије, одражавао се деведесетих година прошлог века и на васпитно-образовни рад и на материјална улагања у школски простор. Тек школске 1997/1998.године, за обележавање 130 година издвојеног одељења у Узвећу, школа је окречена, замењена су улазна врата, набављена нова учила, а простор намењен деци предшколског узраста осликан је ликовима из бајки.

На крају 20. века, матична школа у Глушцима радила је у две смене. Простор и намештај били су донекле адекватни.

Школске 2001/2002.године радило се на побољшању материјално-техничких и хигијенских услова рада. Ограђено је школско двориште, уређен парк и постављене клупе, унутрашњост зграде је окречена, а у три учионице промењени су подови. Обезбеђен је простор за школску библиотеку.

Следеће, 2002/2003. школске године набаљен је синтисајзер и пет компјутера, а у Метковићу је опремљен санитарни чвор.

У учионицама опште намене учило је 407 ученика у 20 одељења – 12 нижих и 8 виших разреда. Из Метковића у Глушце путовало 9, а из Узвећа 61 ученик.