Обавештења

Обавештење о упису ученика у први разред за школску 2022/2023. годину

Поштовани родитељи,

Обавештавамо Вас да ће се упис деце у први разред основне школе, за школску 2022/2023. годину обавити у периоду од  1. априла до 31.маја 2022.године у секретаријату школе, сваког радног дана од 8 – 14 часова.

У први разред основне школе за школску 2022/23. годину уписују се:
*редован упис
-деца рођена од 1. марта 2015. године  до 29. фебруара 2016. године.
*превремени упис
-деца рођена од 1.марта 2016. до 31. августа 2016. године.

Школа је дужна да упише дете које има пребивалиште на подручју школе.

Школа може да упише и дете са подручја друге школе, на захтев родитеља, а у складу са просторним могућностима школе. Родитељ подноси  захтев изабраној школи  до 1.2.2022. год. , у складу са чланом 55. став 19. Закона о основном образовању и васпитању.    („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018,  10/2019, 6/2020 и 129/2021). У захтеву треба да буде наведено име и презиме детета, датум рођења, адреса пребивалишта,  име и презиме родитеља/другог законског заступника, телефон и меил адреса родитеља као и разлог уписа детета у нашу школу.  Неблаговремене захтеве Школа неће разматрати.

Упис ученика у први разред школске 2022/23. године вршиће се електронским путем.
На порталу е Управа биће доступна  услуга Исказивање интересовања за упис детета у основу школу  (приступ порталу биће могућ од  1. априла 2022.године) Родитељи приликом уписа не подносе документа (Уверење о завршеном припремном предшколском програму школи се доставља накнадно). Извод из матичне књиге рођених, потврду о пребивалишту детата и лекарско уверење (потврда о здравственој способности детета за упис у школу) прибавља школа приликом е-уписа (електронским путем из службених евиденција РС), а на основу писане сагласности родитеља/другог законског заступника (школи се стављају на увид лична документа са JMБГ за дете и једног родитеља).

Нове информације о упису ученика које будемо добијали од надлежних институција биће доступне на  сајту школе.

НАПОМЕНА:

 • Родитељ/законски заступник  ће добити захтев за упис у коме ће се изјаснити да ли је сагласан/а да за потребе уписа Школа може прибавити извод из матичне књиге рођених, лекарско уверење (потврду о здравственој способности детета за упис у школу) и доказ о пребивалишту детета.
 • Обавезан лекарски преглед је предуслов за упис детета у први разред
 • Уверење о завршеном припремном предшколском програму школи се доставља накнадно.

                СЕКРЕТАР   ШКОЛЕ:

Сања Гајић

Распоред писмених задатака и писмених провера дужих од 15 минута за друго полугодиште школске 2021/2022.године

Извод из одлуке о буџету општине Богатић за 2022.годину

Измена распореда писмених задатака и писмених провера дуђих од 15 минута за прво полугодиште школске 2021/2022.године – друга измена

Презентација Ученичког парламента о дечјим правима

Измена распореда писмених задатака и писмених провера дужих од 15 минута за прво полугодиште школске 2021/2022.године за 4/1 одељење

Распоред писмених задатака и писмених провера дужих од 15 минута за прво полугодиште школске 2021/2022.године

Календар активности за спровођење завршног испита на крају основног образовања и васпитања за школску 2020/2021. годину и пријемног испита и уписа ученика у средњу школу за школску 2021/2022. годину

Одлука о избору уџбеника за трећи, четврти, седми и осми разред, дел.број:194 од 26.3.2021.године

УЏБЕНИЦИ КОЈИ ЋЕ СЕ КОРИСТИТИ У ШКОЛСКОЈ 2021/2022.ГОДИНИ

Уџбеници за 1.разред у школској 2021/2022.години

Уџбеници за 2.разред у школској 2021/2022.години

Уџбеници за 3.разред у школској 2021/2022.години

Уџбеници за 4.разред у школској 2021/2022.години

Уџбеници за 5.разред у школској 2021/2022.години

Уџбеници за 6.разред у школској 2021/2022.години

Уџбеници за 7.разред у школској 2021/2022.години

Уџбеници за 8.разред у школској 2021/2022.години

Информација за родитеље у вези са еЗаказивањем термина за упис и тестирање  детета у ОШ

И ове године родитељи / други законски заступници који су грађани Републике Србије могу електронским путем да закажу на Порталу еУправа термин за упис и тестирање детета у основну школу покретањем услуге еЗаказивање термина за упис и тестирање детета у ОШ.

Потребно је да:

 • Будете регистрован корисник, односно имате креиран налог на државном порталу за електронску идентификацију eID.gov.rs
 • Покренете услугу на Порталу еУправа (Услуге → Образовање → еЗаказивање термина у ОШ)
 • Закажете термин у школи којој Ваше дете територијално припада

Приликом уписа није потребно да прилажете документа, јер ће их школа прибавити по службеној дужности, и то:

 • Извод из матичне књиге рођених
 • Уверење о пребивалишту
 • Уверење о похађању припремног предшколског програма
 • Потврду о обављеном лекарском прегледу – лекарско уверење*

* Изузетак је само лекарско уверење уколико сте преглед обавили код приватног лекара.

Напомена 1: Термин можете да откажете 24 часа раније. Уколико не откажете термин и не дођете у заказаном термину у школу, систем Вам неће дозволити да наредних 14 дана резервишете нови термин за упис и тестирање детета у основну школу електронским путем. У том случају, родитељи ће морати директно да се обрате школи и закажу нови термин.

Напомена 2: Уколико имате додатна питања и недоумице у вези са заказивањем термина, обратите се контакт центру на 011/73-505-57. Телефонска подршка доступна је од 22. марта 2021. године и током трајања уписа у основне школе сваког радног дана од 7.30 до 15.30 часова.

Обавештење о упису ученика у први разред за школску 2021/2022. годину

Поштовани родитељи,

Обавештавамо Вас да ће се упис деце у први разред основне школе, за школску 2021/2022. годину обавити у периоду од  1. априла до 31.маја 2021.године у секретаријату школе, сваког радног дана од 8 – 14 часова.

У први разред основне школе за школску 2021/22. годину уписују се:
*редован упис
-деца рођена од 1. марта 2014. године  до 28.фебруара 2015. године.
*превремени упис
-деца рођена од 1.марта 2015. до 31. августа 2015. године.

Школа је дужна да упише дете које има пребивалиште на подручју школе.

Школа може да упише и дете са подручја друге школе, на захтев родитеља, а у складу са просторним могућностима школе. Родитељ подноси  захтев изабраној школи  до 1.2.2021. год. , у складу са чланом 55. став 19. Закона о основном образовању и васпитању.    („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018,  10/2019 и 6/2020). У захтеву треба да буде наведено име и презиме детета, датум рођења , адреса пребивалишта,  име и презиме родитеља/другог законског заступника, телефон и меил адреса родитеља као и разлог уписа детета у нашу школу.  Неблаговремене захтеве Школа неће разматрати.

Упис ученика у први разред школске 2021/22. године вршиће се електронским путем.
На порталу е Управа биће доступна  услуга Исказивање интересовања за упис детета у основу школу  (о датуму приступа порталу бићете благовремено обавештени преко сајта школе).
Родитељи приликом уписа не подносе документа (Уверење о завршеном припремном предшколском програму школи се доставља накнадно). Извод из матичне књиге рођених, потврду о пребивалишту детата и лекарско уверење (потврда о здравственој способности детета за упис у школу) прибавља школа приликом е-уписа (електронским путем из службених евиденција РС), а на основу писане сагласности родитеља/другог законског заступника (школи се стављају на увид лична документа са JMБГ за дете и једног родитеља).

Нове информације о упису ученика које будемо добијали од надлежних институција биће доступне на  сајту школе.

НАПОМЕНА: Родитељ/законски заступник  ће добити захтев за упис у коме ће се изјаснити да ли је сагласан/а да за потребе уписа Школа може прибавити извод из матичне књиге рођених, лекарско уверење  и доказ о пребивалишту детета.

              СЕКРЕТАР   ШКОЛЕ:

Сања Гајић

Национални дан књиге

Читамо гласно и мислимо јасно

Дан розих мајица

Сваке последње среде у месецу фебруару обележава се Међународни дан борбе против вршњачког насиља. Ове године то је 24.2.2021. „Дан розих мајица“. У нашој школи је уприличен низ активности поводом обележавања овог датума. Одељењске старешине ће одржати ЧОС на тему насиља, медијације, толеранције, другарства у току недеље од 22 – 26.2.2021. године. У наставку текста су корисни линкови за приручнике на тему насиља и Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање. Ка сигурном и подстицајном школском окружењуˮ –
http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2020/04/Ka-sigurnom-i-podsticajnom-%C5%A1kolskom-okru%C5%BEenju-vodic-za_skole.pdf
„Дигитално насиље – превенција и реаговањеˮ –
http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2020/06/Digitalno-nasilje-prevencija-i-reagovanje.pdf
„Деца у дигиталном добуˮ –
http://ucpd.rs/dokumenti/vodic–deca-u-digitalnom-dobu.pdf
„Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље,
злостављање и занемаривањеˮ –
https://www.paragraf.rs/propisi/pravilnik_o_protokolu_postupanja_u_ustanovi.html
За ученике су израђене презентације на горенаведене теме. Презентације су у наставку текста. Ученички парламент је одржао седницу и у договору са координатором УП Маријом Танасић Станишић израђена је мапа ума и презентација за ученике које ће бити постављене на Гугл учионицу за све ученике. 

Презентација о насиљу

Дигитално насиље

У свету постоји једно царство

Распоред писмених задатака и писмених провера дужих од 15 минута за друго полугодиште школске 2020/2021. године

Школска слава Свети Сава

Школска слава Свети Сава се због тренутне епидемиолошке ситуације неће обележити као претходних година свечаном академијом.

У среду, 27.1.2021. мањи број радника наше школе ће обележити школску славу, без присуства родитеља ученика и ученика, поштујући све епидемиолошке мере и ограничења броја присутних лица.

О Светом Сави

О Светом Сави- Милица Вукобратовић 8/2

Линкови ка корисним материјалимa:

 •  „Приручник за образовни систем заштита ученика од трговине људима“ –

http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2017/12/Prirucnik-Zastita-ucenika-od-trgovine-ljudima-Protected-002-1.pdf
 • „Иза екрана: Анализа злоупотреба жртава трговине људима у дигиталном окружењу„ –
http://www.atina.org.rs/sites/default/files/Iza%20ekrana%20Analiza%20zloupotreba%20%C5%BErtava%20trgovine%20ljudima%20u%20digitalnom%20okru%C5%BEenju.pdf

Уџбеници у школској 2020/2021.години

Измена распореда писмених задатака и писмених провера дужих од 15 минута за прво полугодиште школске 2020/2021.године

Извод из Одлуке о измени и допуни одлуке о буџету општине Богатић за 2020.годину са пројекцијама за 2021. и 2022.годинуhttp://baza.oscvetinbrkic.edu.rs/2020/11/IZVOD-IZ-ODLUKE-O-IZMENI-I-DOPUNI-ODLUKE-O-BUDZETU-ZA-2020.GODINU.pdf

Правилник о ближем уређењу планирања набавки, спровошења поступака набавки и праћења извршења уговора о набавкама у ОШ „Цветин Бркић“, Глушци

Видео материјал намењен ученицима са кључним препорукама за безбедан боравак у школи

Контакт института/завода за јавно здравље

Допис – употреба визира

Допис МПНТР-Одговори на најчешће постављена питања

Распоред писмених задатака и писмених провера дужих од 15 минута за прво полугодиште школске 2020/2021.године

Допис МПНТР у вези поштовања мера заштите

Измене Oперативног плана основне школе за организацију и реализацију образовно-васпитног рада по посебном програму за рад у условима пандемије вируса Covid -19

Oперативни план основне школе за организацију и реализацију образовно-васпитног рада по посебном програму за рад у условима пандемије вируса Covid -19

Упутство о мерама заштите здравља ученика и запослених за основне и средње школе

Распоред часова по данима са временском организацијом за школску 2020/2021.годину

План примене превентивних мера за спречавање ширења заразне болести COVID-19

ЗАВРШНИ ИСПИТ

Смернице и организација пробног завршног испита и припремне наставе

Примена епидемиолошких мера током спровођења пробног завршног испита у основној школи и завршних наставних активности у другом полугодишту школске 2019/2020. године

Са циљем спречавања ширења епидемије вируса COVID-19, наставници и ученици осмог разреда који су позитивни на вирус или су били у контакту са особама које се позитивне на вирус, не треба да долазе у школу током спровођења активности у оквиру пробног завршног испита (1. и 2. јуна 2020. године).

Ученицима осмог разреда који су позитивни на вирус или су били у контакту са особама позитивним на вирус потребно је организовати достављање штампане верзије сва три пробна теста (српски/матерњи језик, комбиновани тест и математика) 2. јуна 2020. године. Решене тестове ученици не треба да враћају у школу, довољно је да предметне наставнике обавесте о постигнутом резултату тестирања.

Такође, ученици осмог разреда који су позитивни на вирус или су били у контакту са особама позитивним на вирус, не треба да долазе у школу на часове припреме за завршни испит,  већ за њих треба организовати подршку на даљину, на начин који су наставници већ користили током ванредног стања. Исти захтев се односи и на предметне наставнике који позитивни на вирус или су били у контакту са особама позитивним на вирус, који припрему за завршни испит могу организовати на даљину или за непосредни рад са ученицима треба определити другог наставника.

Завршни испит -упутство за ученике и родитеље, односно друге законске заступнике ученика

Додатно тумачење дописа који се односи на оцењивање ученика и извођење закључне оцене

Oбавештење у вези уписа ученика у први разред

Поштовани,

Захваљујемо Вам се што сте исказали интересовање за упис детета у основну школу.

Имајући у виду ситуацију са коронавирусом и како би се избегле гужве по школама, ове године ће се уписивање Вашег ђака у први разред основне школе спроводити само у заказаном термину. Да бисте електронским путем заказали термин за упис, од 28. маја на Порталу еУправа биће омогућена услуга електронског заказивања термина за упис и тестирање детета у ОШ. Услуга ће бити доступна од 28. маја до 10. јула 2020. године, за термине уписа од 1. јуна до 20. јула.

ВАЖНА НАПОМЕНА1! Обављен лекарски преглед је предуслов да се дете упише у први разред. Стога Вас молимо да приступите услузи заказивања термина за упис и тестирање само ако сте већ обавили лекарски преглед детета или сте сигурни да ћете обавити преглед до термина који сте изабрали за упис. Услуга на Порталу ће бити доступна више од месец дана, тако да имате времена за све.

ВАЖНА НАПОМЕНА2! Ове године није потребно да понесете ниједан документ приликом уписа јер ће сви подаци бити прибављени по службеној дужности електронским путем. Изузетак је само лекарско уверење које је дете добило пре 16. марта 2020. године, тј. понесите лекарско уверење ако сте дете водили на преглед пре објављивања ванредног стања или код приватног лекара.

Хвала Вам што користите услуге електронске управе.

Желимо Вашем детету срећан полазак у школу!

Организација рада школе од 1.јуна 2020.године

УЏБЕНИЦИ КОЈИ ЋЕ СЕ КОРИСТИТИ У ШКОЛСКОЈ 2020/2021.ГОДИНИ

Oдлука о избору уџбеника за други, трећи, шести и седми разред

Онлајн тестирање за ученике 8.разреда -први пробни завршни испит

Обавештење за родитеље/законске застунике у вези са уписом детета у први разред

ОБАВЕШТЕЊЕ У ВЕЗИ СА ПРОЦЕДУРОМ УПИСА У ПРВИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ2020/2021.ГОДИНУ

Родитељу/другом законском заступнику деце која су стасала за упис у први разред основне школе за школску 2020/2021. годину, од 01.04.2020. године биће омогућено да електронским путем искажу интересовање за упис детета у одређену основну школу на територији Републике Србије преко Портала еУправа.

Уколико родитељ не искаже заинтересованост на овај начин не доводи се у питање упис детета у први разред основне школе.

Обавештење у вези са електронским пријављивањем ученика за полагање пријемног испита за упис у школе за ученике са посебним способностима за школску 2020/2021. годину

Oбавештење за родитеље у вези реализације наставе на даљине

Распоред емитовања наставних јединица општеобавезних предмета-линк ка сајту rasporednastave.gov.rs

Настава на даљину у ванредној ситуацији