Обавештења

Одлука о избору уџбеника бр.306 од 7.4.2023.године

Распоред писмених задатака и писмених провера дужих од 15 минута за друго полугодиште школске 2022/2023.године

Распоред писмених задатака и писмених провера дужих од 15 минута за прво полугодиште школске 2022/2023.године

Распоред писмених задатака и писмених провера дужих од 15 минута за друго полугодиште школске 2021/2022.године

Извод из одлуке о буџету општине Богатић за 2022.годину

Измена распореда писмених задатака и писмених провера дуђих од 15 минута за прво полугодиште школске 2021/2022.године – друга измена

Презентација Ученичког парламента о дечјим правима

Измена распореда писмених задатака и писмених провера дужих од 15 минута за прво полугодиште школске 2021/2022.године за 4/1 одељење

Распоред писмених задатака и писмених провера дужих од 15 минута за прво полугодиште школске 2021/2022.године

Календар активности за спровођење завршног испита на крају основног образовања и васпитања за школску 2020/2021. годину и пријемног испита и уписа ученика у средњу школу за школску 2021/2022. годину

У наставку текста су корисни линкови за приручнике на тему насиља и Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање. Ка сигурном и подстицајном школском окружењуˮ –
http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2020/04/Ka-sigurnom-i-podsticajnom-%C5%A1kolskom-okru%C5%BEenju-vodic-za_skole.pdf
„Дигитално насиље – превенција и реаговањеˮ –
http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2020/06/Digitalno-nasilje-prevencija-i-reagovanje.pdf
„Деца у дигиталном добуˮ –
http://ucpd.rs/dokumenti/vodic–deca-u-digitalnom-dobu.pdf
„Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље,
злостављање и занемаривањеˮ –
https://www.paragraf.rs/propisi/pravilnik_o_protokolu_postupanja_u_ustanovi.html
За ученике су израђене презентације на горенаведене теме. Презентације су у наставку текста. Ученички парламент је одржао седницу и у договору са координатором УП Маријом Танасић Станишић израђена је мапа ума и презентација за ученике које ће бити постављене на Гугл учионицу за све ученике. 

Презентација о насиљу

Дигитално насиље

У свету постоји једно царство

Распоред писмених задатака и писмених провера дужих од 15 минута за друго полугодиште школске 2020/2021. године

Школска слава Свети Сава

Школска слава Свети Сава се због тренутне епидемиолошке ситуације неће обележити као претходних година свечаном академијом.

У среду, 27.1.2021. мањи број радника наше школе ће обележити школску славу, без присуства родитеља ученика и ученика, поштујући све епидемиолошке мере и ограничења броја присутних лица.

О Светом Сави

О Светом Сави- Милица Вукобратовић 8/2

Линкови ка корисним материјалимa:

  •  „Приручник за образовни систем заштита ученика од трговине људима“ –

http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2017/12/Prirucnik-Zastita-ucenika-od-trgovine-ljudima-Protected-002-1.pdf
  • „Иза екрана: Анализа злоупотреба жртава трговине људима у дигиталном окружењу„ –
http://www.atina.org.rs/sites/default/files/Iza%20ekrana%20Analiza%20zloupotreba%20%C5%BErtava%20trgovine%20ljudima%20u%20digitalnom%20okru%C5%BEenju.pdf

Уџбеници у школској 2020/2021.години

Измена распореда писмених задатака и писмених провера дужих од 15 минута за прво полугодиште школске 2020/2021.године

Извод из Одлуке о измени и допуни одлуке о буџету општине Богатић за 2020.годину са пројекцијама за 2021. и 2022.годинуhttp://baza.oscvetinbrkic.edu.rs/2020/11/IZVOD-IZ-ODLUKE-O-IZMENI-I-DOPUNI-ODLUKE-O-BUDZETU-ZA-2020.GODINU.pdf

Правилник о ближем уређењу планирања набавки, спровошења поступака набавки и праћења извршења уговора о набавкама у ОШ „Цветин Бркић“, Глушци

Видео материјал намењен ученицима са кључним препорукама за безбедан боравак у школи

Контакт института/завода за јавно здравље

Допис – употреба визира

Допис МПНТР-Одговори на најчешће постављена питања

Распоред писмених задатака и писмених провера дужих од 15 минута за прво полугодиште школске 2020/2021.године

Допис МПНТР у вези поштовања мера заштите

Измене Oперативног плана основне школе за организацију и реализацију образовно-васпитног рада по посебном програму за рад у условима пандемије вируса Covid -19

Oперативни план основне школе за организацију и реализацију образовно-васпитног рада по посебном програму за рад у условима пандемије вируса Covid -19

Упутство о мерама заштите здравља ученика и запослених за основне и средње школе

Распоред часова по данима са временском организацијом за школску 2020/2021.годину

План примене превентивних мера за спречавање ширења заразне болести COVID-19