Уџбеници

Уџбеници за први разред школске 2022/2023.године

Уџбеници за други разред школске 2022/2023.године

Уџбеници за трећи разред школске 2022/2023.године

Уџбеници за четврти разред школске 2022/2023.године

Уџбеници за пети разред школске 2022/2023.године

Уџбеници за шести разред школске 2022/2023.године

Уџбеници за седми разред школске 2022/2023.године

Уџбеници за осми разред школске 2022/2023.године

Број: 256

Датум: 5.4.2022. године

На основу члана 34. став 2. Закона о уџбеницима („Сл. гласник РС“, бр. 27/2018) Наставничко веће ОШ „Цветин Бркић“, Глушци је на образложени предлог Стручног већа за језик, књижевност и друштвене науке, Стручног већа наставника природне групе предмета, Стручног већа наставника вештина, технике и технологије и информатике и рачунарства и Стручног већа за разредну наставу,  на седници одржаној 5.4.2022.године донело

ОДЛУКУ

о избору уџбеника

  1. За четврти и осми разред бирају се уџбеници које су предложили  Стручно веће за језик, књижевност и друштвене науке, Стручно веће наставника природне групе предмета, Стручно веће наставника вештина, технике и технологије и информатике и рачунарства и Стручно веће за разредну наставуу а који ће се користити на период од четири године, односно  у школској  2022/2023, 2023/2024, 2024/2025. и  2025/2026. години.
  2. Бирају се уџбеници за Дигитални свет за други разред и Технику и технологију за седми разред који ће се користити на период од годину дана, односно у школској 2022/2023. години, на образложени предлог  Стручног већа наставника вештина, технике и технологије и информатике и рачунарства и Стручног већа за разредну наставу.

ИЗАБРАНИ УЏБЕНИЦИ

ДРУГИ РАЗРЕД

ДИГИТАЛНИ СВЕТ  
Назив издавача  Наслов уџбеника, писмо  Име/имена аутораБрој и датум решења министра  
„НОВИ ЛОГОС”Дигитални свет 2, уџбеник за други разред основне школе; ћирилица  Марина Ињац, Јован Поповић, Стефан Поповић  650-02-00165/2021-07                 од 21.9.2021.

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

СРПСКИ ЈЕЗИК  
Назив издавача  Наслов уџбеника, писмо  Име/имена аутораБрој и датум решења министра  
„НОВИ ЛОГОС”СРПСКИ ЈЕЗИК 4   за четврти разред   основне школе;   уџбенички комплет;   ћирилица 650-02-00291/2020-07 од 25.1.2021.
Бескрајне речи, Читанка за српски језик за четврти разред основне школеНаташа Станковић Шошо, Соња Чабрић
Дар речи, Граматика за српски језик за четврти разред основне школеЈелена Срдић,              Зорана Петковић
Радна свеска уз уџбенички комплет српског језика и књижевности за четврти разред основне школеНаташа Станковић Шошо, Јелена Срдић, Зорана Петковић
СТРАНИ ЈЕЗИК
Назив издавача  Наслов уџбеника, писмоИме/имена аутораБрој и датум решења министра  
„НОВИ ЛОГОС“Family and Friends 2, 2nd edition, енглески језик за четврти разред основне школе; четврта година учења; уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска)Naomi Simmons  650-02-00278/2020-07 од 11.12.2020.
МАТЕМАТИКА  
Назив издавача  Наслов уџбеника, писмоИме/имена аутораБрој и датум решења министра  
„НОВИ ЛОГОС“Математика 4, уџбеник за четврти разред основне школе (први, други, трећи и четврти део); ћирилицаСенка Тахировић Раковић, Ива Иванчевић Илић650-02-00281/2020-07 од 17.12.2020.
ПРИРОДА И ДРУШТВО
Назив издавача  Наслов уџбеника, писмоИме/имена аутораБрој и датум решења министра  
„НОВИ ЛОГОС“Природа и друштво 4, уџбеник за четврти разред основне школеАлександар Кандић, Гордана Субаков Симић, Жељко Васић Ивана Петровић Иван Матејић650-02-00308/2020-07 од 5.1.2021.
Природа и друштво 4, радна свеска за четврти разред основне школе
Природа и друштво 4, тематски атлас уз уџбеник природе и друштва за четврти разред основне школе; уџбенички комплет; ћирилица
ЛИКОВНА КУЛТУРА  
Назив издавача  Наслов уџбеника, писмоИме/имена аутораБрој и датум решења министра  
„НОВИ ЛОГОС“Ликовна култура 4, уџбеник за четврти разред основне школе; ћирилицаМилутин Мићић, Гордана Мићић650-02-00234/2020-07 од 30.12.2020.
МУЗИЧКА КУЛТУРА  
Назив издавача  Наслов уџбеника, писмоИме/имена аутораБрој и датум решења министра  
„НОВИ ЛОГОС“Музичка култура за четврти разред основне школе; ћирилицаДрагана Михајловић Бокан, Марина Ињац650-02-00270/2020-07 од 26.11.2020.

СЕДМИ РАЗРЕД

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА  
Назив издавача  Наслов уџбеника, писмо  Име/имена аутораБрој и датум решења министра  
„НОВИ ЛОГОС”Техника и технологија 7 за седми разред основне школе; уџбенички комплет (уџбеник и материјал за конструкторско обликовање); ћирилицаАутори уџбеника: Иван Ћисалов, Дијана Каруовић, Иван Палинкаш.   Аутори збирке материјала: Иван Ћисaлов, Драган Урошевић      650-02-00260/2021-07   од 28.1.2022.

ОСМИ РАЗРЕД

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА  
Назив издавача  Наслов уџбеника, писмо  Име/имена аутораБрој и датум решења министра  
„НОВИ ЛОГОС“Техника и технологија 8, за осми разред основне школе; уџбенички комплет (уџбеник и збирка материјала за конструкторско моделовање); ћирилица  Жељко Васић, Борислав Дакић650-02-00282/2021-07 од 28.1.2022.
ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО
Назив издавача  Наслов уџбеника, писмоИме/имена аутораБрој и датум решења министра  
„НОВИ ЛОГОС“Информатика и рачунарство 8, уџбеник за осми разред основне школе; ћирилицаДијана Каруовић, Ерика Елевен650-02-00287/2021-07 од 11.2.2022.
ЛИКОВНА КУЛТУРА  
Назив издавача  Наслов уџбеника, писмоИме/имена аутораБрој и датум решења министра  
„KLETT”Ликовна култура 8, уџбеник за осми разред основне школе; ћирилицаСања Филиповић  650-02-00235/2020-07 од 11.12.2020.
МУЗИЧКА КУЛТУРА
Назив издавача  Наслов уџбеника, писмоИме/имена аутораБрој и датум решења министра  
„ВУЛКАН     ИЗДАВАШТВО“Музичка култура 8, уџбеник за осми разред основне школе; ћирилицаЈасмина Чолић, Александра Хаџи-Ђорђевић650-02-00171/2020-07 од 26.10.2020.
МАТЕМАТИКА  
Назив издавача  Наслов уџбеника, писмоИме/имена аутораБрој и датум решења министра  
„Mатематископ”  Математика 8, за осми разред основне школеВладимир Стојановић650-02-00388/2020-07 од 22.1.2021.
Математика 8, збирка задатака за осми разред основне школе;Владимир Стојановић, Милијана Ковачевић, Никола Вигњевић
Електронски додатак уџбеничком комплетуМатематика 8; уџбенички комплет; ћирилицаВладимир Стојановић, Никола Вигњевић
ФИЗИКА  
Назив издавача  Наслов уџбеника, писмоИме/имена аутораБрој и датум решења министра  
„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”Физика 8, уџбеник за осми разред основне школеТатјана Мишић, Љубиша Нешић, Марина Најдановић Лукић650-02-00269/2021-07 од 18.1.2022.
Физика 8, збирка задатака са лабораторијским вежбама за осми разред основне школе; уџбенички комплет у електронском облику; ћирилица
ГЕОГРАФИЈА
Назив издавача  Наслов уџбеника, писмоИме/имена аутораБрој и датум решења министра  
„KLETT”Географија 8, уџбеник за осми разред основне школе; ћирилицаТања Плазинић650-02-00258/2020-07      од  1.2.2021.
ХЕМИЈА  
Назив издавача  Наслов уџбеника, писмоИме/имена аутораБрој и датум решења министра  
„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”Хемија 8, уџбеник за осми разред основне школеМаја Шумар Ристовић650-02-00165/2020-07 од 13.11.2020.
Хемија 8, збирка задатака са лабораторијским вежбама за осми разред основне школе; уџбенички комплет; ћирилица
  БИОЛОГИЈА  
Назив издавача  Наслов уџбеника, писмоИме/имена аутораБрој и датум решења министра  
„KLETT“Биологија 8, уџбеник за осми разред основне школе; ћирилицаГоран Корићанац, Ана Ђорђевић, Весна Албијанић650-02-00252/2020-07 од 19.11.2020.
СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
Назив издавача  Наслов уџбеника, писмоИме/имена аутораБрој и датум решења министра  
„KLETT“СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 8 за осми разред основне школе; уџбенички комплет; ћирилица 650-02-00287/2020-07 од 16.12.2020.
Цветник, Читанка за осми раред основне школеЗона Мркаљ, Зорица Несторовић
Граматика, Српски језик и књижевност за осми разред основне школеВесна Ломпар
Радна свеска уз уџбенички комплет, Српски језик и књижевности за осми разред основне школеВесна Ломпар, Зона Мркаљ, Зорица Несторовић
ЕНЛЕСКИ ЈЕЗИК  
Назив издавача  Наслов уџбеника, писмоИме/имена аутораБрој и датум решења министра  
„THE ENGLISH BOOK”Project 5, Serbian Edition, енглески језик за осми разред основне школе, први страни језик, осма година учења, уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска)Tom Hutchinsons650-02-00338/2020-07 од 5.1.2021.
РУСКИ ЈЕЗИК
Назив издавача  Наслов уџбеника, писмоИме/имена аутораБрој и датум решења министра  
„DATA STATUS”Диалог 3, руски језик за седми и осми разред основне школе; други страни језик; трећа и четврта година учења; уџбенички комплет; (уџбеник и радна свеска са компакт диск)Урсула Бер, др Рима Брајтшпрехер, Катрин Бикова, Астрид Грундман, Антје Мешке, Хајко Сефелт, др Мартин Шнајдер, др Астрид Сајдел, др Хајке Вапенханс650-02-00562/2019-07 од 21.1.2020.
ИСТОРИЈА
Назив издавача  Наслов уџбеника, писмоИме/имена аутораБрој и датум решења министра  
„НОВИ ЛОГОС”Историја 8, Уџбеник са одабраним историјским изворима за осми разред основне школе; ћирилицаРатомир Миликић, Ивана Петровић650-02-00309/2020-07 од 1.3.2021.
  • Одлука о избору се  доставља Министарству просвете, науке и технолошког развоја.

Образложење

Чланом 34. ст. 1. Закона о уџбеницима прописано је да школа из Каталога уџбеника бира уџбеник за сваки предмет у сваком разреду, о чему обавештава Савет родитеља.

Чланом 34. ст. 2. Закона о уџбеницима прописано је да Одлуку о избору уџбеника доноси наставничко веће на образложен предлог стручних већа за области предмета, односно стручног већа за разредну наставу.

Ова одлука се сходно члану 34. став 10. Закона о уџбеницима доставља Министарству просвете, науке и технолошког развоја.

Чланом 34. ст. 12. Закона о уџбеницима прописано је да се избор уџбеника врши за период од четири школске године у складу са чим је извршен избор уџбеника за четврти и осми разред.

Чланом 34. ст. 14. Закона о уџбеницима прописано је да за школску годину у којој се први пут примењује нови програм наставе и учења, уџбеници се бирају на период од једне школске године у складу са чим је извршен избор уџбеника и уџбеничких комплета за Технику и технологију за седми разред. Избор уџбеника за Дигитални свет за други разред је извршен сада из разлога што при избору уџбеника за други разред, уџбеници за Дигитални свет нису били уврштени у Каталог уџбеника за други и шести разред основног образовања и васпитања.

У складу са свим горе наведеним као и предлозима Стручног већа за језик, књижевност и друштвене науке, Стручног већа наставника природне групе предмета, Стручног већа наставника вештина, технике и технологије и информатике и рачунарства и Стручног већа за разредну наставу,  Наставничко веће Основне школе „Цветин Бркић“ Глушци донело је одлуку као у изреци.

ПРЕДСЕДНИК НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА:

Зоран Угљешић, директор школе