Информације

Обавештење о упису ученика у први разред за школску 2022/2023. годину

Поштовани родитељи,

Обавештавамо Вас да ће се упис деце у први разред основне школе, за школску 2022/2023. годину обавити у периоду од  1. априла до 31.маја 2022.године у секретаријату школе, сваког радног дана од 8 – 14 часова.

У први разред основне школе за школску 2022/23. годину уписују се:
*редован упис
-деца рођена од 1. марта 2015. године  до 29. фебруара 2016. године.
*превремени упис
-деца рођена од 1.марта 2016. до 31. августа 2016. године.

Школа је дужна да упише дете које има пребивалиште на подручју школе.

Школа може да упише и дете са подручја друге школе, на захтев родитеља, а у складу са просторним могућностима школе. Родитељ подноси  захтев изабраној школи  до 1.2.2022. год. , у складу са чланом 55. став 19. Закона о основном образовању и васпитању.    („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018,  10/2019, 6/2020 и 129/2021). У захтеву треба да буде наведено име и презиме детета, датум рођења, адреса пребивалишта,  име и презиме родитеља/другог законског заступника, телефон и меил адреса родитеља као и разлог уписа детета у нашу школу.  Неблаговремене захтеве Школа неће разматрати.

Упис ученика у први разред школске 2022/23. године вршиће се електронским путем.
На порталу е Управа биће доступна  услуга Исказивање интересовања за упис детета у основу школу  (приступ порталу биће могућ од  1. априла 2022.године) Родитељи приликом уписа не подносе документа (Уверење о завршеном припремном предшколском програму школи се доставља накнадно). Извод из матичне књиге рођених, потврду о пребивалишту детата и лекарско уверење (потврда о здравственој способности детета за упис у школу) прибавља школа приликом е-уписа (електронским путем из службених евиденција РС), а на основу писане сагласности родитеља/другог законског заступника (школи се стављају на увид лична документа са JMБГ за дете и једног родитеља).

Нове информације о упису ученика које будемо добијали од надлежних институција биће доступне на  сајту школе.

НАПОМЕНА:

  • Родитељ/законски заступник  ће добити захтев за упис у коме ће се изјаснити да ли је сагласан/а да за потребе уписа Школа може прибавити извод из матичне књиге рођених, лекарско уверење (потврду о здравственој способности детета за упис у школу) и доказ о пребивалишту детета.
  • Обавезан лекарски преглед је предуслов за упис детета у први разред
  • Уверење о завршеном припремном предшколском програму школи се доставља накнадно.

                СЕКРЕТАР   ШКОЛЕ:

Сања Гајић

Распоред писмених задатака и писмених провера дужих од 15 минута за друго полугодиште школске 2021/2022.године

Измена распореда писмених задатака и писмених провера дужих од 15 минута за прво полугодиште школске 2021/2022.године – друга измена

Prilog: Linkovi sa materijalima u vezi sa nasiljem

Priručnici
http://www.mpn.gov.rs/prirucnici-korisni-materijali-linkovi/

Video obuka o primeni Pravilnika o protokolu postupanja u ustanovi u odgovoru na nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje
http://www.mpn.gov.rs/primena-pravilnika-o-protokolu-postupanja-u-ustanovi-u-odgovoru-na-nasilje-zlostavljanje-i-zanemarivanje/

• Nacionalna platforma „Čuvam te“
(na platformi su postavljene obuke za nastavnike, roditelje i učenike, kao i drugi resursi za prevenciju nasilja i diskriminacije)

https://cuvamte.gov.rs/

Vodič „Deca u digitalnom dobu“ koji je namenjen zaposlenima u obrazovanju, roditeljima, starateljima i svima koji rade sa decom, učestvuju u njihovom vaspitanju i obrazovanju i žele da se informišu o tome na koje načine mogu da doprinesu bezbednom i konstruktivnom korišćenju digitalnih uređaja i interneta kod dece predškolskog i mlađeg školskog uzrasta:
http://ucpd.rs/dokumenti/vodic-deca-u-digitalnom-dobu.pdf

Crtani filmovi za decu koji obrađuju više tema, uključujući i temu ponašanja na internetu i neželjenog (štetnog) sadržaja:
https://digitalni-vodic.ucpd.rs/crtani-filmovi/

Onlajn obuka „Deca i internet“: http://moodle.ucpd.rs/ i kviz za odrasle na temu bezbednog korišćenja interneta:
https://digitalni-vodic.uspd.rs/kviz/

Portal je tematski podeljen a jedna od tema je o internetpredatorima:
https://digitalni-vodic.ucpd.rs/internet-predatori/.

Измена распореда писмених задатака и писмених провера дужих од 15 минута за прво полугодиште школске 2021/2022.године за 4/1 одељење

Распоред писмених задатака и писмених провера дужих од 15 минута за прво полугодиште школске 2021/2022.године

Обавештење о упису ученика у први разред за школску 2021/2022. годину

Поштовани родитељи,

Обавештавамо Вас да ће се упис деце у први разред основне школе, за школску 2021/2022. годину обавити у периоду од  1. априла до 31.маја 2021.године у секретаријату школе, сваког радног дана од 8 – 14 часова.

У први разред основне школе за школску 2021/22. годину уписују се:
*редован упис
-деца рођена од 1. марта 2014. године  до 28.фебруара 2015. године.
*превремени упис
-деца рођена од 1.марта 2015. до 31. августа 2015. године.

Школа је дужна да упише дете које има пребивалиште на подручју школе.

Школа може да упише и дете са подручја друге школе, на захтев родитеља, а у складу са просторним могућностима школе. Родитељ подноси  захтев изабраној школи  до 1.2.2021. год. , у складу са чланом 55. став 19. Закона о основном образовању и васпитању.    („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018,  10/2019 и 6/2020). У захтеву треба да буде наведено име и презиме детета, датум рођења , адреса пребивалишта,  име и презиме родитеља/другог законског заступника, телефон и меил адреса родитеља као и разлог уписа детета у нашу школу.  Неблаговремене захтеве Школа неће разматрати.

Упис ученика у први разред школске 2021/22. године вршиће се електронским путем.
На порталу е Управа биће доступна  услуга Исказивање интересовања за упис детета у основу школу  (о датуму приступа порталу бићете благовремено обавештени преко сајта школе).
Родитељи приликом уписа не подносе документа (Уверење о завршеном припремном предшколском програму школи се доставља накнадно). Извод из матичне књиге рођених, потврду о пребивалишту детата и лекарско уверење (потврда о здравственој способности детета за упис у школу) прибавља школа приликом е-уписа (електронским путем из службених евиденција РС), а на основу писане сагласности родитеља/другог законског заступника (школи се стављају на увид лична документа са JMБГ за дете и једног родитеља).

Нове информације о упису ученика које будемо добијали од надлежних институција биће доступне на  сајту школе.

НАПОМЕНА: Родитељ/законски заступник  ће добити захтев за упис у коме ће се изјаснити да ли је сагласан/а да за потребе уписа Школа може прибавити извод из матичне књиге рођених, лекарско уверење  и доказ о пребивалишту детета.

                СЕКРЕТАР   ШКОЛЕ:

Сања Гајић

Распоред писмених задатака и писмених провера дужих од 15 минута за друго полугодиште школске 2020/2021.године

Измене распореда писмених задатака и писмених провера дужих од 15 минута за прво полугодиште школске 2020/2021.године

Распоред писмених задатака и писмених провера дужих од 15 минута за прво полугодиште школске 2020/2021.године

Организација рада школе од 1.јуна 2020.године

Обавештење за родитеље у вези реализације наставе на даљину

Обавештење о емитовању часова на РТС Канал 3

Наставни садржај на трећем каналу Радио-телевизије Србије (РТС Kанал 3) биће за ученике основног образовања. Свакодневно, почев од 8.00 часова, шест дана у недељи, биће емитовани посебно припремљени и адаптирани образовни садржаји, који су у складу са прописаним планом и програмом наставе и учења.

Часови ће бити емитовани према распореду по разредима, који ће дан пре емитовања бити доступан на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја (www.rasporednastave.gov.rs).

За све ученике од првог до седмог разреда настава ће бити у блоковима од по два часа дневно. Ученици осмог разреда имаће наставу у блоковима од по три часа дневно, од којих ће два увек бити српски језик и математика, а трећи час је један од предмета који се полажу на завршном испиту.

Настава на даљину у ванредном стању

Упутство о мерама превенције

Mере заштите

Поступак прања руку ради спречавања ширења респираторних инфекција

Допис Министарства просвете, науке и технолошког развоја о мерама спречавања ширења инфексције

ОБАВЕШТЕЊЕ

УКОЛИКО СЕ ПРИМЕТИ БИЛО КАКАВ СИМПТОМ КОД ДЕЦЕ  КОЈИ БИ МОГЛИ ДА УКАЗУЈУ НА ПРИСУСТВО ВИРУСА ОБРАТИТИ СЕ НАДЛЕЖНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА. ТЕЛЕФОНИ ЕПИДЕМИОЛОШКЕ СЛУЖБЕ 064/8945235 И 011/2684566.

 

Распоред писмених задатака и писмених провера дужих од 15 минута за друго полугодиште школске 2018/2019.године

Разни распореди за школску 2018/2019.годину

Распоред писмених задатака и писмених провера дужих од 15 минута за прво полугодиште школске 2018/2019.године

Оцењивање, презентација